กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่า 69/2560 กรมเจ้าท่า จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสภาพความปลอดภัยเรือโดยสาร เรือภัตตาคาร โป๊ะเทียบเรือ รองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 6 ต.ค. 2560 )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
 
กรมเจ้าท่า กำหนดแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสภาพความพร้อม ความปลอดภัยของเรือโดยสาร                      เรือภัตตาคาร และโป๊ะเทียบเรือ เพื่อรองรับผู้โดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแสนแสบ ที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก

         ด้วยระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังและพระเมรุมาศท้องสนามหลวง รวมถึงบริเวณโดยรอบ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางทั้งทางบกและทางเรือมาร่วมในพระราชพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการกำกับ ควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำ จึงได้จัดตั้งคณะทำงานเป็นชุดเฉพาะกิจจากกลุ่มตรวจท่า กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ สำนักมาตรฐานเรือ และกลุ่มตรวจสภาพเรือ สำนักมาตรฐานเรือ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสาร เรือภัตตาคาร และโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งท่าเรือในคลองแสนแสบ

         นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เปิดเผยหลังจากการเป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ว่า "ได้สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจฯ ได้ออกตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสาร เรือภัตตาคาร ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา และเรือโดยสารในคลอง               แสนแสบ โดยตรวจสภาพตัวเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์ช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สำหรับท่าเรือโดยสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า จำนวน 67 ท่าเรือ แบ่งเป็นในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 39 ท่าเรือและในคลองแสนแสบ จำนวน 28 ท่าเรือ ตรวจสภาพโป๊ะเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ติดตั้งป้ายชื่อท่าเรือ ป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถ             รับน้ำหนักในที่มองเห็นชัดเจน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดทั่วบริเวณโป๊ะเรือและทางขึ้น-ลง ติดตั้งยางกั้นกระแทก และ               พวงชูชีพประจำทุกโป๊ะ รวมทั้งปรับปรุงทาสีโป๊ะเทียบเรือให้เกิดความสวยงาม โดยเฉพาะท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นพื้นที่ควบคุมชั้นใน จำนวน 29 ท่าเรือ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์กล้องทุกจุดในแต่ละท่าเทียบเรือ ตลอดจนอุปกรณ์ในการสื่อสารต่าง ๆ ให้มีความสภาพพร้อมที่ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ”

         นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ยังได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการเดินเรือ และท่าเรือที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ              กรมเจ้าท่า ให้ตรวจสอบภาพเรือโดยสาร และท่าเรือให้ปลอดภัยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา สำหรับผู้ควบคุมเรือให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับการเดินเรือที่เกี่ยวข้อง และห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต                   รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทร.0 2233 1311-8 ต่อ 229 , 308 หรือ 0 2233 0437  หรือสายด่วนเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode