กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวฉบับที่ 67/2560 กรมเจ้าท่า กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองบางกอกใหญ่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว

วันที่ 5 ต.ค. 2560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
 

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองบางกอกใหญ่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ในวันที่ 6 , 9 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

                         ด้วยในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ กำหนดให้มีการฝึกซ้อมรูปขบวนเรือยนต์พระที่นั่งในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 และวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ดังนั้น กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำ   จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองบางกอกใหญ่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ เฉพาะคราว ดังนี้

                   พื้นที่ควบคุมการเดินเรือ

แม่น้ำเจ้าพระยา      สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานพระพุทธยอดฟ้า

คลองบางกอกน้อย    สะพานอรุณอัมรินทร์ ถึง ปากคลองบางกอกน้อย

คลองมอญ             ประตูระบายน้ำ ถึง ปากคลองมอญ

คลองบางกอกใหญ่    ประตูระบายน้ำ ถึง ปากคลองบางกอกใหญ่

วันที่ 6 , 9 ตุลาคม 2560

เวลา 10.00-15.00 น. ห้ามเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย   เดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ

เวลา 11.30-14.00 น. เรืออื่นๆ ห้ามเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ

เวลา 11.30-14.00 น. เรือโดยสารข้ามฟากท่าวังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ , ท่าวังหลัง-ท่าช้าง , ท่าวัดระฆัง-ท่าช้าง , ท่าวัดอรุณ-ท่าเตียน และท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกัลยา งดให้บริการช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

เวลา 11.00-20.00 น. ห้ามเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย   เดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ

เวลา 12.30-19.00 น. เรืออื่นๆ ห้ามเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ

เวลา 12.30-19.00 น. เรือโดยสารข้ามฟากท่าวังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ , ท่าวังหลัง-ท่าช้าง , ท่าวัดระฆัง-ท่าช้าง , ท่าวัดอรุณ-ท่าเตียน และท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกัลยา งดให้บริการช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ

คำเตือนผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยถึงห้าพันบาท และให้   เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทร.0 2233 1311-8 ต่อ 229 , 308 หรือ 0 2233 0437  หรือสายด่วนเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode