กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กำลังพลฉุดชักราชรถร่วมฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 22 ก.ย. 2560 )
ที่มา / มาลี ไชโย สวท. ข่าว
 
ข่าวที่ ๑๘ /๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐น.
 
กำลังพลฉุดชักราชรถร่วมฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
          กำลังพลฉุดชักราชรถร่วมฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมการรวมกำลังพลกำหนดจุดและตำแหน่ง ๓ ริ้วขบวนเป็นครั้งแรก
 
         การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมการรวมกำลังพลกำหนดจุดและตำแหน่งของกำลังพล ๓ ริ้วขบวนเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย ริ้วขบวนที่ ๑ เชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศสามลำคาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ บริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จากนั้นเข้าสู่ริ้ว ขบวนที่ ๒ เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถโดยเกรินบันไดนาค จากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เข้าสู่ท้องสนามหลวง และริ้วขบวนที่ ๓ เชิญพระโกศทองใหญ่โดยราชรถปืนใหญ่ เวียนพระเมรุมาศโดยอุตราวัฏ ๓ รอบ แล้วเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศ สำหรับกำลังพลที่ร่วมฝึกซ้อมครั้งนี้ อาทิ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทหารจากกรมสรรพาวุธทหารบก วงโยธวาทิต จากกองดุริยางค์ทหารต่างๆ รวมจำนวนกว่า ๒ พันนาย โดยมีการจำลองการฝึกซ้อมเหมือนจริงทุกประการ นับตั้งแต่การเชิญพระโกศทองใหญ่จำลองโดยพระยานมาศสามลำคานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มีการอัญเชิญการถือฉัตรเครื่องสูง บังแทรก เดินประกอบเพลงที่ใช้จริง ทั้งนี้เพื่อทหารกำลังพลได้รับทราบตำแหน่งของการเดิน จุดปรับเปลี่ยนตำแหน่งแถว ระยะห่างการต่อแถว รวมถึงขั้นตอนพิธีการเพื่อให้การเชื่อมต่อริ้วขบวนมีความสง่างาม สมพระเกียรติ และจะมีการฝึกซ้อมรวมกำลังพลอีกครั้งในวันที่ ๒๘ กันยายนนี้
ที่มา / มาลี ไชโย สวท. ข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th