กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555

วันที่ 19 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1522 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ ( 19 ธันวาคม 2555 ) นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากนายธีระพงษ์ โสดาศรี อฺธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เป็นผู้แทน กปส. เข้า ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ เงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่น ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 3410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 3 โดยมี นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมฯ ในการนี้ได้มีผู้อำนวยการสำนัก / กองในส่วนกลางที่เกี่ยวข้องฯ อาทิ นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สนผ., นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผอ.สทท., นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ผอ.สวท., นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์ ผอ.สนข.,นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผอ.สพป.,ฯลฯ ได้เข้าร่วมคณะในการชี้แจงด้วย ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี 2555 เฉพาะงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น โดยตัดลดงบประมาณลงเพียง 26 ล้านหรือต่ำกว่า 10 เปอร์เซนต์ ตามที่ กปส.นำเสนอ.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode