กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สสจ.เลย จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดเลย

วันที่ 19 ธ.ค. 2554 )
ส.ปชส.เลย
 
นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จะจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดเลย ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเลย นอกจากนั้นยังเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม การประชุมครั้งนี้จะมีทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕” การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "นวัตกรรมหมอน้อย ผู้ดูแลสุขภาพประจำหมู่บ้าน” ก้าวย่างแห่งความสำเร็จของการดูแลสุขภาพในชุมชน กองทุนฯ อบต.เชียงกลม อีกทั้งชมการแสดงชุด "รำไทเก็กประกอบเพลง” ของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองผักก้าม และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจังหวัดเลย ปี ๒๕๕๔ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นผู้ให้เกียรติมอบโล่ในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุม และชมนิทรรศการในบริเวณงาน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เวลา ๐๙.๐๐ น.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode