กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ยอดการสอบ IELTS ทะลุ 3 ล้านครั้งต่อปี

วันที่ 12 ก.ย. 2560 )
 
จำนวนของการสอบ IELTS (International English Language Testing System) มากกว่า 3 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของการสอบ IELTS ในฐานะการสอบภาษาอังกฤษชั้นนำของโลกสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน

          ผลสอบ IELTS ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับใช้ในการสมัครวีซ่าเพื่อขอย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย โรงเรียน ผู้ประกอบการ และกองตรวจคนเข้าเมืองกว่า 10,000 แห่ง นอกจากนี้ ผลสอบของ IELTS ยังสามารถนำใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยทุกแห่งในออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร รวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

          IELTS ถือกำเนิดในปี 2532 และมีบริติช เคานซิล, IDP: IELTS Australia และ Cambridge English Language Assessment เป็นเจ้าของร่วมกัน ในปัจจุบัน IELTS เป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก

          วอร์วิค ฟรีแลนด์ กรรมการผู้จัดการของ IDP: IELTS Australia กล่าวว่า "ในแต่ละปี IELTS ได้เปิดประตูแห่งโอกาสให้แก่ผู้สอบหลายล้านคน โดยช่วยให้ผู้สอบได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมถึงคว้าโอกาสในการทำงานซึ่งต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้นทุกวัน"

          ความสำเร็จที่ IELTS ได้รับนั้น มาจากคุณภาพของการสอบ ซึ่งวัดทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สอบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมไปถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมวิจัยในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย และศูนย์สอบทั่วโลกในกว่า 140 ประเทศ

          เจมส์ ชิปตัน หัวหน้าฝ่ายการสอบ IELTS จากบริติช เคานซิล กล่าวว่า "การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการสอบ IELTS ที่เราได้เห็นในทั่วโลกนั้น เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีถึงความนิยมของการสอบ IELTS ในกลุ่มผู้สอบ รวมถึงความไว้วางใจที่องค์กรต่างๆ มีต่อผลสอบของ IELTS ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างน่าเชื่อถือ"

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

          James Keegan, บริติช เคานซิล – james.keegan@britishcouncil.org  
          Gracie Daniel, IDP: IELTS Australia – gracie.daniel@idp.com   
          Steve McKenna, Cambridge English Language Assessment – mckenna.s@cambridgeenglish.org  

          IELTS (International English Language Testing System)

          IELTS (International English Language Testing System) เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการย้ายถิ่นฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และมีจำนวนการสอบมากกว่า 3 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา IELTS ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจากองค์กรต่างๆ มากกกว่า 10,000 แห่ง ในฐานะการสอบซึ่งใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อ การย้ายถิ่นฐาน และการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ โดย IELTS มีบริติช เคานซิล IDP: IELTS Australia และ Cambridge English Language Assessment เป็นเจ้าของร่วมกัน

          บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้คนทั่วโลก โดยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรามีสำนักงานอยู่ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

          IDP: IELTS Australia เป็นบริษัทในเครือของ IDP Education ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรด้านการศึกษาระดับนานาชาติชั้นนำของโลก ซึ่งให้บริการจัดหาที่เรียนให้แก่นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา IDP Education ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) โดยมีมหาวิทยาลัยกว่า 38 แห่ง ในออสเตรเลีย เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ถึง 50% และมีประสบการณ์มากกว่า 47 ปีในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา IDP: IELTS Australia บริหารจัดการเครือข่ายศูนย์สอบ IELTS มากกว่า 100 แห่งในกว่า 60 ประเทศ

          Cambridge English Language Assessment คือผู้ให้บริการดำเนินการสอบสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก โดยมียอดผู้เข้าทดสอบต่อปีมากกว่า 5 ล้านคน ในกว่า 140 ประเทศ

          IELTS USA เป็นหน่วยงานสาขาของ IELTS ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีหน้าที่ดูแลด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสหรัฐอเมริกา รวมถึงบริหารจัดการเครือข่ายศูนย์สอบ IELTS ทั่วประเทศ

          เกี่ยวกับการสอบ IELTS

          ผู้สอบ IELTS จะถูกทดสอบทักษะการฟัง อ่าน เขียน และพูด ซึ่งมีการให้คะแนนในทุกทักษะเป็นระดับ จาก 1 (ต่ำสุด) ถึง 9 (สูงสุด)

          การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ คือ ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ IELTS Academic จะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการใช้ในเชิงวิชาการและการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาของการสอบประเภทนี้ จะเหมาะสมกับผู้สอบทุกคน ไม่ว่าจะมีความสนใจเรียนต่อในสาขาวิชาใดก็ตาม ส่วน IELTS General Training จะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาของการสอบประเภทนี้ จะเกี่ยวข้องกับการทำงานและสถานการณ์อื่นๆ ในชีวิตประจำวัน โดยการสอบประเภท General Training นั้น เหมาะสำหรับการใช้เพื่อสมัครขอย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์

          ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐและสมาคมวิชาชีพซึ่งให้การยอมรับผลสอบ IELTS หรือกำหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบ IELTS ได้แก่

          - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และการเป็นพลเมืองแห่งประเทศแคนาดา
          - กระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดนของออสเตรเลีย
          - สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร
          - คณะกรรมมาธิการผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากสถาบันในต่างประเทศ และคณะกรรมการพยาบาลวิชาชีพของรัฐประจำสภาแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา
          - กองทุนการเงินระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode