กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด "งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม" (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 11 ก.ย. 2560 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

             ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด "งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม" โดย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทังนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางสาวศิริกาญจน์ บุญล้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
             การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด "งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม" วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลักดันการนำผลงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ ที่ใช้งานได้จริงและนำไปสู่อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการที่สามารถสร้างเครือข่ายทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล
             เนคเทค พร้อมชูแนวคิดสปริงบอร์ดนวัตกรรม ร่วมสร้างเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งผลิตงานวิจัย ๕ กลุ่มหลัก การเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สุขภาพและการแพทย์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด มุ่งมั่นที่จะสร้างเทคโนโลยีของวันพรุ่งนี้ด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้ประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ด้วยการนำเทคโนโลยีงานวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยิให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๑ ก.ย. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode