กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
เลยพิทยาคมจัดแข่งขันกีฬาภายใน “เลยพิทย์เกมส์”

วันที่ 16 ธ.ค. 2554 )
 
ที่สนามกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคม นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิกการแข่งขันกีฬาภายใน "เลยพิทย์เกมส์” ครั้งที่ 39 ประจำปี การศึกษา 2554 โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "เลยพิทย์เกมส์” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้เป็นกิจกรรมในหลักสูตร มุงพัฒนาและฝึกผู้เรียนให้เป็นคนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬา นอกจากนี้กีฬายังส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของชาติ การแข่งขันกีฬาภายใน เลยพิททย์เกมส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชน รักในการเล่นกีฬา ส่งเสริมความสามัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด และกีฬาในระดับสูง การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬา ขบวนพาเหรดและกองเชียร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,200 คน แบ่งนักกีฬาเป็น 4 กลุ่มสี คือ สีฟ้า สีเขียว สีม่วง สีแดง มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 11 ประเภทเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode