กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นักศึกวิชาทหาร ประจำปี 2554

วันที่ 16 ธ.ค. 2554 )
 
ที่สนามกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคม พลตรีภัทรพล รักษนคร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2554 โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดเลย จำนวน 8 กองพัน พลตรีภัทรพล รักษนคร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี เข็มแข็ง อดทน และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาวิชาทหาร จะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อผู้บังคับบัญชา บิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีเกียรติทั้งหลาย เพื่อเป็นสักขีพยานว่า นักศึกษาวิชาทหารทุกคน จะยึดถืออุดมการณ์ดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเป็นเยาวชนที่รู้รักสามัคคี มีส่วนร่วมในการสร้างระเบียบวินัยของคนในชาติ และเป็นส่วนสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด นอกนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรม อันน่ายกย่องของยุวชนทหาร ซึ่งได้สร้างวีรกรรม โดยร่วมกับทหารประจำการ ทำการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกตามจังหวัดชายทะเลภาคใต้ ด้วยความกล้าหาญ และเสียสละเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode