กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สสจ.เลย เตือน โรคมือ เท้า ปาก

วันที่ 15 ธ.ค. 2554 )
ส.ปชส.เลย
 
 นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยถึงข้อมูลผู้ที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดเลย จากข้อมูลงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ พบผู้ป่วยแล้ว ๒๒๘ คน อำเภอที่พบมากที่สุดคือ อำเภอด่านซ้าย ๖๕ คน รองลงมาคือ อำเภอภูกระดึง ๔๖ คน อำเภอผาขาว ๔๕ คน โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในเด็กทารก และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ไม่ยอมรับประทานอาหาร มีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จึงขอฝากเตือนผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในเรื่องการป้องกัน ดังนี้ ๑.โรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ๒.รักษาความสะอาด อาบน้ำอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง แปรงฟันเช้า-เย็น ๓.ตัดเล็บให้สั้น หมั่นรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ๔.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร หรือก่อนหยิบจับของเข้าปาก ๕.ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูด ช้อน-ส้อม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ แปรงสีฟัน ๖.ควรใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ๗.สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลหมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ ๘.ดูแลสุขภาพเด็กและสังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด ๙.ควรแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ยังกล่าวย้ำอีกว่า หากไม่ระมัดระวังป้องกันอย่างเข้มงวด ก็อาจทำให้โรคนี้แพร่ระบาดได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น จึงฝากเตือนผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ให้ดูแลสุขอนามัยของเด็กเป็นอย่างดี และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของเด็กอยู่เสมอ ก็จะทำให้ไม่มีการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก อย่างแน่นอนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode