กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
จังหวัดเลยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 15 ธ.ค. 2554 )
ส.ปชส.เลย
 
ที่หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เนื่องในปีพุทธศักราช 2554 เป็นปีมหามงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่พระองค์ทรงปกครองพระราชอาณาจักรไทย ด้วยทศพิธราชธรรม นำความรุ่งเรืองไพบูลย์มาสู่มวลพสกนิกรอย่างถ้วนหน้า ทรงนำหลักธรรมทางศาสนา ทางการปกครอง มาประพฤติปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ราษฎร และทรงส่งเสริมพสกนิกร นำหลักธรรมต่างๆ ไปใช้ให้เกิดผลดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศชาติ ด้วยความปลาบปลื้มและเทิดทูนในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จังหวัดเลยร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดเลยจัดนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ตลอดจนพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode