กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย

วันที่ 15 ธ.ค. 2554 )
ส.ปชส.เลย
 
 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเตรียมงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดเลย ในวันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 17.00 น. เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึง ท่าอากาศเลย เสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาและเวลา 18.00 น. เสด็จถึงโรงเรียนเลยพิทยาคม ทั้งสองโรงเรียนจะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่, เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ, ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการของจังหวัดเลย ทอดพระเนตรนิทรรศการของสถานศึกษา / สถานประกอบการ / ชุมชน ภายในจังหวัดที่นำมาจัดแสดง ณ สถานที่จัดงาน เพื่อนำเสนอการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE , ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น และเยี่ยมชมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นของสถานศึกษา, ทรงงานพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก, ทรงรับฟังการกราบทูลรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ทรงพระราชทานเข็ม/โล่ แก่ผู้สนับสนุนโครงการ, ทรงพระราชทานนิตยสาร เวลา 19.00 น. ทรงคอนเสิร์ต ณ สนามกีฬาโรงเรียน เลยพิทยาคม เวลา 20.30 น. เสด็จพระราชดำเนินกลับ จังหวัดเลยจึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 6 มกราคม 2555 โดยพร้อมเพรียงกันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode