กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพัฒนาการสื่อสารสำหรับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 23 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 719 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพัฒนาการสื่อสารสำหรับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารสาธารณะ โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มี นายนรกิจ ศร้ทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี
              การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีภารกิจในการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน โดยกิจกรรมเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารสาธารณะ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ ทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ทางกรมประชาสัมพันธ์ เน้นในเรื่องของหน่วยงานต่างๆ ได้ใช้เรื่องของการสื่อสารสาธารณะ สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการต่อต้านการทุจริต และเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อการสื่อสารสาธารณะเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน
              นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กล่าวว่า การที่จะทำให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นผลสำเร็จ ต้องมีการพัฒนาคน เพราะคนเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้งานขององค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเป้าหมายแรก ในการที่จะทำให้การต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย สามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
พุทธรัฐ ศิลาพันธ์ ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๓ ส.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode