กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานเสวนา Open Forum แผนการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 23 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 571 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              การเสวนา Open Forum ในหัวข้อ แผนการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงาน thaicert ได้เชิญเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆใน ๒๐ กระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมเสวนา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง Open Forum ชั้น ๒๑ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
              การเสวนาในครั้งนี้ ได้เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของสังคม อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการประชาชน กรมสรรพากร ประสบความสำเร็จเรื่องของการทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยระบบไอทีได้ทั่วประเทศในหน่วยงานต่างๆจนถึงระดับอำเภอ และมีการใช้บริการการเสียภาษีในวงเงิน วันละไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง มีการจัดทำกิจกรรมต่างๆ สามารถให้บริการประชาชนในการตรวจสอบการใช้ไฟ การจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าผ่านทางมือถือ กระทรวงแรงงาน มีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สามารถให้บริการงานต่างๆได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องการที่จะให้บุคลากรในหน่วยงาน สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี ต้องมีการคัดเลือกบุคลากร เน้นเรื่องของการเป็นคนดีและเก่ง ควบคู่กันไป ต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไอที และการใช้ภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันระบบไอทีใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางในการทำงานทางด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนของหน่วยงานราชการ จะพบว่า ความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ อย่างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อรับราชการได้ระยะหนึ่ง ก็จะขึ้นเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการเท่านั้น ส่วนใหญ่ต้องหาความก้าวหน้าในอำนวยการต้นในที่อื่นๆ ทำให้หน่วยงานสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านไอที ซึ่งสั่งสมประสบการณ์มาเป็นระยาเวลานาน ซึ่งกว่าจะสร้างบุคลากรเหล่านี้ได้ต้องใช้เวลาและงบประมาณเป็นจำนวนมาก

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๓ ส.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode