กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 18 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 1019 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

             โครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ" ก่อตั้งโดยวัดและองค์กรการกุศลหลายหน่วยงาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้สร้างป่าทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต เป็นประธานกลาวเปิดงาน พร้อมด้วย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ธรรมะบรรยาย "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ" มีสื่อมวลชน บุคคลทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางสาวศิริกาญจน์ บุญล้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ Lifestyle Hall ชั้น ๒ สยามพารากอน
              โครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ" มีเป้าหมายรณรงค์ส่งเสริมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นในที่ดินของตนเอง และที่สาธารณะใกล้บ้าน ทั้งในเมืองและชนบท ตลอดจนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยมีการดูแลต่อเนื่องจนต้นไม้เติบใหญ่ ให้มนุษย์และสัตว์ ได้พึ่งพาอาศัยใช้ประโยชน์เกิดคุณค่าทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาเนื่องในมงคลวาระที่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มีอายุครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ปีนี้ อันถือเป็นการเจริญรอยตามและสนับสนุน "รักษาป่า และรักษาธรรม" ที่ท่านบำเพ็ญมาตลอด ๓๐ กว่าพรรษา 
              พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เคยกล่าวไว้ว่า "การทำบุญปลูกป่าเป็นสิ่งที่โลกกำลังต้องการอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยชะลอปัญหาโลกร้อน ลดความผันผวนแปรปรวนของดินฟ้าอากาศแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาวะแก่ผู้คนทั้งกายและใจ เราไม่จำเป็นต้องรอปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมซึ่งอยู่ห่างไกล แต่ควรลงมือทำเสียแต่วันนี้ในพื้นที่ใกล้ตัว เช่น ปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของตนเอง ไม่ว่าในเมืองหรือต่างจังหวัด และหมั่นดูแลต่อเนื่องจนเติบใหญ่ ให้มนุษย์และสรรพสัตว์ได้พึ่งพาอาศัยใช้ประโยชน์ นี่คือการทำบุญที่มีอานิสงส์มาก เป็นบุญที่ให้ทั้งประโยชน์ตน เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังและช่วยสร้างโลกนี้ให้ดีงาม น่าอยู่ จึงเป็นบุญที่เราควรหมั่นทำเป็นนิจ "
               ในโอกาสนี้ เพื่อเผยแพร่แนวคิดการปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกธรรมะ ขอเชิญชวนสื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อโครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๑๖๒๐๙๑๗๒ และ ๐๘๑๖๔๓๔๒๒๗ หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FB : ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
พุทธรัฐ ศิลาพันธ์ ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๘ ส.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode