กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม (ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น.)

วันที่ 9 ธ.ค. 2554 )
ส.ปชส.นครปฐม/สุชาดา
 

สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม (ประจำวันที่  8 พฤศจิกายน 2554  เวลา 13.00 น.) 
          นายนิมิต  จันทน์วิมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยจังหวัดนครปฐม  และ ร.ต.พงศธร ศิริสาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ฐานะเลขานุการศูนย์ฯ  เปิดเผยกับ นายมรกต  คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ว่า จังหวัดนครปฐม ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย(น้ำเอ่อล้นตลิ่ง) ในพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้(8 ธค.54) มีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 7 อำเภอ  102 ตำบล 905 หมู่บ้าน และราษฎรได้รับความเดือดร้อน รวม 230,165 คน 106,276 ครัวเรือน  มีผู้เสียชีวิต จำนวน 27 ราย และได้มอบเงินช่วยเหลือสำหรับหัวหน้าครอบครัวรายละ 50,000 บาท/ บุคคลในครอบครัวรายละ 25,000 บาท เป็นค่าจัดการศพเรียบร้อยแล้ว   ด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 25,369 หลัง  และด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ถนน 849 สาย สะพาน 42 แห่ง วัด 72 แห่ง  โรงเรียน 18 แห่ง สถานที่ราชการ 69 แห่ง และโรงงาน 313 แห่ง   ซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 20,547,435,250 บาท ประกอบด้วย อ.บางเลน 43,762 คน 14,680 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 คน เนื่องจากจมน้ำ, บ้านเรือน 8,996 หลัง  ,  อ.นครชัยศรี 55,564 คน 17,025 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 คน เนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อตและจมน้ำ  บ้านเรือน 8,325 หลัง,  อ.สามพราน 56,847 คน 27,878 ครัวเรือน  บ้านเรือน 831 หลัง,  อ.พุทธมณฑล  16,765 คน  31,026 ครัวเรือน  มีผู้เสียชีวิต 3 คน เนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อต  บ้านเรือน 3,831 หลัง  อ.กำแพงแสน 17,783 คน 4,754 ครัวเรือน  บ้านเรือน 1,593 หลัง,  อ.ดอนตูม 4,431 คน 1,275 ครัวเรือน บ้านเรือน 649 หลัง  และอ.เมืองนครปฐม 34,925คน  9,638 ครัวเรือน  บ้านเรือน 1,144 หลัง   


             ปรากฏว่า ขณะนี้ ด้านการเกษตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 7 อำเภอ  เสียหายสะสมจำนวน 172,642.75 ไร่  เป็นข้าว 105,643.75 ไร่,  พืชสวน 59,047 ไร่,  พืชไร่ 7,952 ไร่  เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 16,178 ราย   และด้านประมง  ความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 6 ธันวาคม 2554  มี  7 อำเภอ คืออำเภอบางเลน เมืองฯ พุทธมณฑล นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน และดอนตูม  ประกอบด้วย พื้นที่ปลาทุกชนิดในบ่อดิน/นาข้าว กุ้ง  จำนวน 34,911.10 ไร่  5,400 ตารางเมตร เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4,891 ราย  ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 1,179,449,161 บาท  ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 244,337,829.80 บาท
              และทางด้าน  นายชูชาติ  รักจิตร  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม  รายงานว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2554  สถานการณ์น้ำ ในวันถัดไป(9 ธ.ค.54)  อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบแนวป้องกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลระดับน้ำ ที่สถานีวัดน้ำบ้านบางการ้อง ต.บางเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำวัดได้ 3.32 เมตร สูงกว่าระดับตลิ่ง 32 เซนติเมตร (ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน 1 เซนติเมตร)   ส่วนปริมาณน้ำที่ไหลบ่ามาจากพื้นที่เกษตรด้านบน (ทุ่งผักไห่และทุ่งเจ้าเจ็ด) ทำให้ระดับน้ำในคลองพระยาบันลือ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้ต่ำกว่าตลิ่งหรือแนวป้องกันที่เสริมใหม่อยู่ 98 เซนติเมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน 3 เซนติเมตร (ระดับตลิ่งใหม่ครั้งที่ 2 เท่ากับ 4.30 เมตร)  ขณะนี้มีการเปิดบานระบาย ที่ประตูระบายน้ำพระยาบันลือเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีน และเปิดรับน้ำเข้าพื้นที่เกษตรฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน บริเวณตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน
 
 

            สำหรับสภาพน้ำท่าในแม่น้ำท่าจีน  ที่จุดตรวจวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำมี 4 จุดเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.54 คือ  ที่สถานีวัดน้ำบ้านบางการ้อง(T13) จังหวัดสุพรรณบุรี  ระดับน้ำท่าจีน 3.32 เมตร จากระดับตลิ่ง 3.00 เมตร  เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 32 เซนติเมตร  เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.54 ระดับน้ำลดลง 1 เซนติเมตร สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ   สถานีวัดน้ำบางไทรป่า(T15) ระดับน้ำท่าจีน 2.83 เมตรจากระดับตลิ่ง 2.20 เมตร  เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 63 เซนติเมตร  เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.54 ระดับลดลง 3 เซนติเมตร สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ       สถานีวัดน้ำนครชัยศรี(T1) ระดับน้ำท่าจีน 2.12 เมตร จากระดับตลิ่ง 1.70 เมตร  เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 42 เซนติเมตร  เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.54 ระดับน้ำลดลง 2 ซม. สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ   และสถานีวัดน้ำบ้านตลาดสามพราน(T14) ระดับน้ำท่าจีน 1.49 เมตร จากระดับตลิ่ง 1.42 เมตร  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 7 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.54 เพิ่มขึ้น 22 เซนติเมตร  สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ
              ส่วนสภาพน้ำท่าในคลองสายสำคัญ ได้แก่ คลองพระยาบันลือ(G1) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 98 เซนติเมตร  เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้(7 ธค.54)  ระดับน้ำลดลง 3 เซนติเมตร  เปิดบานระบายด้านติดแม่น้ำท่าจีน 17.34 ลบ.ม./วินาที  และเร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกด้วยการสูบน้ำลงแม่น้ำท่าจีน 14.40 ลบ.ม.ต่อวินาที,      คลองพระพิมล(G4)  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 80 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้(7 ธค.54)  ระดับน้ำลดลง 4 เซนติเมตร  เร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกด้วยการสูบน้ำลงแม่น้ำท่าจีน 22.50 ลบ.ม.ต่อวินาที,   คลองมหาสวัสดิ์(G7)  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 62 เซนติเมตร  เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 2 พย.54  เพิ่มขึ้น 1 เซนติเมตรเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้(7 ธค.54)  ระดับน้ำลดลง 3 เซนติเมตร  เร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกด้วยการสูบน้ำลงแม่น้ำท่าจีน 35.66 ลบ.ม.ต่อวินาที,   คลองบางภาษี(G5)  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.25 เมตร  เปรียบเทียบเมื่อวานนี้(7 ธค.54)  ระดับน้ำลดลง 2 เซนติเมตร เร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกด้วยการสูบน้ำลงแม่น้ำท่าจีน 18.00 ลบ.ม.ต่อวินาที คลองลำพญา(G6)  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.02 เมตร  เปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้(7 ธค.54)  ระดับน้ำลดลง 3 เซนติเมตร  เร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกด้วยการสูบน้ำลงแม่น้ำท่าจีน 5.00 ลบ.ม.ต่อวินาที และคลองประชาศรัย(G3)  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 71 เซนติเมตร  เปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้(7 ธค.54)  ระดับน้ำลดลง 1 เซนติเมตร 
               สรุปข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 8 ธค.54    พื้นที่น้ำท่วมขัง  253,312 ไร่  ปริมาณน้ำท่วมสะสม 597.88 ล้าน ลบ.ม. (ค่าความลึกเฉลี่ย 0.50 ม.)อ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียม 4 ธค.54
และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าจังหวัดนครปฐมดังนี้              
1. มาจาก ปตร.โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี       ปริมาณน้ำ 9.12 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 105.44 ลบ.ม./วินาที
2. รับเข้าคลองพระยาบันลือ                     ปริมาณน้ำ 17.93 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 207.46 ลบ.ม./วินาที
3. มาจาก แม่กลอง                              ปริมาณน้ำ    1.88 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ  21.72 ลบ.ม./วินาที
    (ไม่นำมาคิดเนื่องจากมีการควบคุมโดยปิดประตูน้ำที่ปลายคลองไม่ไหลลงแม่น้ำท่าจีน)
        รวมปริมาณน้ำที่ไหลเข้า จ.นฐ.ทั้งหมด   ปริมาณน้ำ 27.05 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 313.08 ลบ.ม./วินาที  
สรุป ปริมาณน้ำที่ออกจากพื้นที่ จ.นฐ.มากกว่าไหลเข้าในพื้นที่ จำนวน 23.67 ล้าน ลบ.ม./วัน
พื้นที่น้ำท่วมลดลง   165,374   ไร่    (เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม 4 ธค.54 กับ 22 พย.54)
          อนึ่งในวันที่  8 ธ.ค.54   การระบายน้ำจะมีผลกระทบในช่วงน้ำทะเลหนุน ซึ่งเวลาน้ำทะเลหนุนสูง  เวลา 09.00 และเวลา 15.00 น.น้ำขึ้นที่บริเวณอำเภอสามพราน  และเวลา 20.00 น. น้ำขึ้นที่บริเวณอำเภอนครชัยศรี
 
 
 
 

               และในขณะนี้กรมชลประทานดำเนินการส่งเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนครปฐม แยกเป็น พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน จำนวน 152 เครื่อง (มีเครื่องสูบน้ำถาวรติดตั้งตามประตูระบายน้ำต่างๆ 82 เครื่อง สามารถสูบระบายน้ำได้วันละ 6.53 ล้าน ลบ.ม.ต่วัน และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ติดตั้งเพิ่มเติม 70 เครื่อง สามารถสูบระบายน้ำได้วันละ 2.30 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน) และพื้นที่ผั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน จำนวน 92 เครื่อง สามารถสูบระบายน้ำได้วันละ 0.78 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน (ช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกส้มโอบริเวณ ต.ทรงคะนอง ต.บางเตย ต.ไร่ขิง และต.ท่าตลาด อ.สามพราน จำนวน 43 เครื่อง   โดยวันที่ 3 ธค.54 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 10 เครื่อง และได้รับเครื่องสูบน้ำจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM จำนวน 25 เครื่อง ติดตั้งที่ ต.บางกระทึก 10 เครื่อง และทรงคะนอง อ.สามพราน 15 เครื่อง)  นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนให้ไหลลงสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้นทั้งสิ้น 7 จุด  ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี และสามพราน แยกเป็นที่สะพานสำโรง-ลานตากฟ้า 15 เครื่อง  คลองลัดงิ้วราย-ไทยาวาส 2 เครื่อง,  คลองท่าเรือ-บางพระ 2 เครื่อง, คลองวัดกลางบางแก้ว 3 เครื่อง,  คลองเจดีย์บูชา 3 เครื่อง, สะพานรวมเมฆ อ.นครชัยศรี 8 เครื่อง และสะพานวัดไร่ขิง อ.สามพราน 8 เครื่อง   ทั้งนี้กรมชลประทานและกรมเจ้าท่าจะเริ่มเดินเครื่องผลักดันน้ำและเรือผลักดันน้ำพร้อมกัน โดยเดินเครื่องผลักดันน้ำที่สะพานสำโรง-ลานตากฟ้า, สะพานรวมเมฆ และใช้เรือผลักดันน้ำ 6 จุด ได้แก่ ต.ทรงคะนอง 5 ลำ  คลองลัดนางแท่น 3 ลำ(กรมเจ้าท่า 2 ลำ  ทหารเรือ 1 ลำ),  สะพานโพธิ์แก้ว  6 ลำ  คลองลัดท่าคา 4 ลำ  สะพานวัดเทียนดัด 5 ลำ  และสะพานวัดท่าไม้ 5 ลำ  ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2554  เป็นต้นไปจะเดินเครื่องตลอด 24 ซม.


               ส่วนเส้นทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีน้ำท่วมขังและรถผ่านได้หรือผ่านไม่ได้คือ  เส้นทางหลวงหมายเลข 338 สายสามพราน-นครชัยศรี ท้องที่อำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศรี ที่ กม.26-28 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 30 ซม. รถสามารถผ่านได้,   ทางหลวงหมายเลข 3094  สายทางแยกเข้านครชัยศรี ท้องที่อำเภอนครชัยศรีที่ กม.0-2 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 10 ซม. รถผ่านได้,   ทางหลวงหมายเลข 3310 สายทางอ้อมน้อย-พุทธมณฑล(พุทธมณฑลสาย 4) ท้องที่อำเภอพุทธมณฑล ที่ กม. 9-11 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 5 ซม. รถสามารถผ่านได้,  ทางหลวงหมายเลข 3316 สายทางสามพราน-วัดไร่ขิง ท้องที่อำเภอสามพรานที่ กม.8-13 ระดับน้ำสูง 10 ซม. รถสามารถผ่านได้,  และทางหลวงหมายเลข 3414  สายทางอ้อมน้อย-เขตการรถไฟ(พุทธมณฑสาย 5) ท้องที่อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ที่ กม. 0-10 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 25- 40 ซม. รถไม่สามารถผ่านได้และให้ใช้ถนนเพชรเกษมแทน 


                ด้านการให้ความช่วยเหลือ  หน่วยงานในจังหวัดนครปฐมได้เข้ามาดูแลและระดมให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย  เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในหลายๆ ด้านเป็นการเบื้องต้นด้วยความเร่งด่วนแล้ว  และได้จัดหาอาหาร, ยาเวชภัณฑ์ และถุงยังชีพนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยที่บริเวณศูนย์พักพิงต่างๆ แล้ว   นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ และจัดทำอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย   ในส่วนด้านกำลังพล ได้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ติดต่อขอกำลังพลเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ที่โรงเรียนการบิน กำแพงแสน หมายเลขโทรศัพท์ 0-3499 6502 และ 0-2155 7206,  กรมการสัตว์ทหารบก(ศบภ.กส.ทบ.) ผู้ประสานงาน พ.อ.วิสุทธิ์  โทร.083-1983827  ร่วมกับกรมทหารราบที่ 19 พัน 3 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี(ศบภ.ร.19 พัน 3)  โทรศัพท์ 0-3427-1153-5 ต่อ 50523.5  และ ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม  
               หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย จังหวัดนครปฐม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์ 0-3434-0230,0-3434-0000,  0-3434-0334,  0-3434-0158  
 
 
4
 
สำหรับด้านการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครปฐมได้อนุมัติจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท รอบ 2  จำนวน 17,205 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 7 - 16 ธันวาคม 2554  ในพื้นที่อำเภอบางเลน, อำเภอดอนตูม, อำเภอกำแพงแสน, อำเภอนครชัยศรี,  อำเภอเมืองนครปฐม, อำเภอสามพราน  และอำเภอพุทธมณฑล
 
                  สรุปรายงานข้อมูลการอพยพราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม  ได้สรุปรายงานข้อมูลการอพยพราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  ประจำวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  โดยมีจุดพักอาศัยชั่วคราวที่เข้าพักปัจจุบันทั้งจังหวัด      มียอดผู้อพยพ จำนวน  ๑๖,๒๐๖  คน แยกเป็น
อำเภอบางเลน             มีจุดพักอาศัยชั่วคราว  ๑๑๙  แห่ง ผู้อพยพจำนวน  ๔,๕๐๒  คน
อำเภอพุทธมณฑล         มีจุดพักอาศัยชั่วคราว      ๘  แห่ง ผู้อพยพจำนวน   ๑,๓๒๔  คน
อำเภอนครชัยศรี           มีจุดพักอาศัยชั่วคราว    ๔๐  แห่ง ผู้อพยพจำนวน   ๖,๒๒๖  คน
อำเภอสามพราน           มีจุดพักอาศัยชั่วคราว    ๒๐  แห่ง ผู้อพยพจำนวน   ๒,๔๙๑  คน
อำเภอดอนตูม              มีจุดพักอาศัยชั่วคราว      ๒  แห่ง ผู้อพยพจำนวน      ๒๕๕  คน
อำเภอกำแพงแสน         มีจุดพักอาศัยชั่วคราว      ๓  แห่ง ผู้อพยพจำนวน        ๒๔  คน
อำเภอเมืองนครปฐม       มีจุดพักอาศัยชั่วคราว       ๖  แห่ง ผู้อพยพจำนวน   ๑,๖๑๘  คน
 
---------------------------------
(สุชาดา  พรหมจำรัส/ส.ปชส.นครปฐม)
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode