กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
AACSB International แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายรับรองคุณภาพการศึกษาคนใหม่

วันที่ 8 ส.ค. 2560 )
 

ดร.สเตฟานี ไบรอันต์ คณบดีวิทยาลัยธุรกิจของมหาวิทยาลัยมิสซูรีสเตท จะเข้ารับตำแหน่งใหม่ในเดือนมกราคม 2561

 

AACSB International (AACSB) มีความยินดีที่จะประกาศแต่งตั้งดร. สเตฟานี เอ็ม. ไบรอันต์ เป็นรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรองคุณภาพการศึกษาคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดร.ไบรอันต์ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยธุรกิจของมหาวิทยาลัยมิสซูรีสเตท มาเป็นเวลา 6 ปีจนถึงปัจจุบัน โดยเธอจะเข้ารับตำแหน่งใหม่ต่อจากโรเบิร์ต ดี. รีด ซึ่งจะเกษียณอายุในเดือนธันวาคม 2560 นี้ หลังจากคร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจศึกษามานานกว่า 30 ปี ซึ่งรวมถึงช่วง 5 ปีสุดท้ายที่เขาดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรองคุณการศึกษาของ AACSB

 

โทมัส อาร์. โรบินสัน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AACSB กล่าวว่า "สเตฟานีมีประวัติการทำงานที่โดดเด่นในแวดวงการศึกษา ทั้งในฐานะอาจารย์และนักวิจัย โดยเธอได้รับรางวัลด้านการสอนมามากมาย ทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิชาการด้านการบัญชีชั้นแนวหน้า และในฐานะที่เธอดำรงตำแหน่งคณบดีของวิทยาลัยธุรกิจ สมาชิกบอร์ดบริหารของ AACSB รวมถึงเป็นอาสาสมัครผู้อุทิศตัวช่วยเหลือ AACSB มาตลอดระยะเวลาหลายปี สเตฟานีจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเป็นผู้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ AACSB ในขณะที่เรากำลังเดินหน้าขยายการรับรองคุณภาพทางการศึกษาออกไปทั่วโลก พร้อมช่วยสนับสนุนความต้องการของภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ ตลอดจนขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเราต่อไป"

 

ในฐานะที่เป็นสมาชิกทีมผู้บริหารของ AACSB ดร.ไบรอันต์จะมอบวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำในการดูแลการบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองคุณภาพของ AACSB ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับอาสาสมัครเกือบ 550 คนจากภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือให้สถาบันเหล่านั้นผ่านมาตรฐานการรับรองทางการศึกษาได้สำเร็จ และในฐานะผู้นำทางความคิด ดร.ไบรอันต์จะทำหน้าที่เป็นโฆษกและผู้สนับสนุนการยกระดับคุณภาพของการศึกษาด้านธุรกิจและการบัญชี พร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโลกธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนธุรกิจต่างๆในการเตรียมความพร้อมให้กับเหล่าผู้นำในอนาคตด้วยทักษะและกรอบความคิดที่เหมาะสม ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์

 

ดร.ไบรอันต์กล่าวว่า "ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับองค์กรอันทรงเกียรติและมีพลวัตอย่าง AACSB และตั้งตารอที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรของเราที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ความเป็นผู้นำทางความคิดและนวัตกรรม ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาด้านธุรกิจ"

 

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ดร.ไบรอันต์ ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยธุรกิจของมหาวิทยาลัยมิสซูรีสเตทนั้น วิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก AACSB ได้ก้าวขึ้นเป็นวิทยาลัยด้านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 34 ของสหรัฐ ขณะที่มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนกับวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจาก 890 คน เป็น 5,500 คน ส่งผลให้ทางวิทยาลัยกลายเป็นหนึ่งในวิทยาลัยด้านธุรกิจในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในแถบมิดเวสต์ ก่อนหน้านี้ ดร.ไบรอันต์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการบัญชีของมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดา โดยทำหน้าที่ดูแลหลักสูตรสำหรับนักศึกษาบัญชีทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญาโท และปริญญาเอกเกือบ 1,000 คน ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษาที่ยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ทำให้ดร.ไบรอันต์เป็นนักวิจัยและนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างสูง โดยเธอมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาการควบคุมและความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังเคยร่วมเขียนตำราเรียน 2 เล่ม รวมถึงบทความวิชาการอีกกว่า 30 บทความ ดร.ไบรอันต์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและภาคประชาสังคมมากมาย ซึ่งรวมถึง Beta Alpha Psi ซึ่งเป็นองค์กรอันทรงเกียรติสำหรับบุคลากรวิชาชีพและนักศึกษาในแวดวงสารสนเทศทางการเงิน และสมาคม American Accounting Association ดร.ไบรอันต์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาตรีในสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยหลุยเซียนาสเตท และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐหลุยเซียนา (สถานะไม่เคลื่อนไหว) ดร.ไบรอันต์เป็นผู้นำ ผู้บุกเบิก และนักคิดที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยเธอดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ AACSB Accounting Accreditation Committee (AAC) ในปี 2559-60 เป็นสมาชิกคณะกรรมการ AACSB Board of Directors ปี 2559-61 รวมทั้งดำรงตำแหน่งใน AACSB Committee on Accreditation Policy (CAP) และคณะทำงาน AACSB Accounting Accreditation Task Force อีกด้วย

 

รีดกล่าวว่า "ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับสเตฟานีอย่างใกล้ชิดตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในช่วงที่เธอเป็นอาสาสมัครของ AACSB การมีส่วนร่วมในทีมควบคุมการรับรองคุณภาพ ตลอดจนคณะกรรมการและคณะทำงานเฉพาะกิจด้านต่างๆนั้น ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในของเธอที่มีต่อความเป็นเลิศในการรับรองคุณภาพการศึกษา ทั้งยังทำให้เธอและ AACSB พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ เช่นเดียวกับที่เธอพยายามก่อร่างสร้างอนาคตให้กับการศึกษาด้านธุรกิจทั่วโลก”

 

ก่อนจะเริ่มบทบาทใหม่ใน AACSB ดร.ไบรอันต์จะขึ้นบรรยายในหัวข้อการรับรองคุณภาพการบัญชี ณ การประชุม Annual Accreditation Conference ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ในวันที่ 24-26 กันยายน 2560 นี้

 

AACSB ให้บริการรับรองมาตรฐานสากลแก่หลักสูตรการศึกษาด้านธุรกิจและการบัญชี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มาตรฐานการรับรองคุณภาพของ AACSB ได้ดึงดูดให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาแสวงหาความเป็นเลิศ และเดินหน้าพัฒนาตนเองในหลักสูตรด้านธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ในสถาบันที่เหล่านักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ในบรรดาโรงเรียนธุรกิจจากทั่วโลก มีเพียงโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับการรับรองจาก AACSB ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานคุณภาพสูงสุดในแวดวงการศึกษาด้านธุรกิจ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AACSB Accreditation ได้ที่ www.aacsb.edu/accreditation

 

เกี่ยวกับ AACSB International 

ในฐานะที่เป็นเครือข่ายการศึกษาด้านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก AACSB International หรือ The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ได้เชื่อมโยงผู้สอน ผู้เรียน และภาคธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ การผลิตผู้นำทางธุรกิจที่มีคุณภาพออกสู่สังคม AACSB มีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานอันยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปี 2459 โดยทางสถาบันได้ให้บริการรับรองคุณภาพ การศึกษาด้านธุรกิจ และการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ แก่องค์กรสมาชิกกว่า 1,600 แห่ง อีกทั้งยังให้การรับรองโรงเรียนสอนธุรกิจมากกว่า 796 แห่งทั่วโลก AACSB มีสำนักงานใหญ่สากลอยู่ในเมืองแทมปา รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ส่วนสำนักงานใหญ่ประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตั้งอยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสำนักงานใหญ่ประจำเอเชียแปซิฟิกตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ ทั้งนี้ พันธกิจหลักของ AACSB คือการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การเร่งพัฒนานวัตกรรม และการรุกขยายบทบาทของการศึกษาด้านธุรกิจ สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ acsb.edu

 

แหล่งข้อมูล:    

About AACSB International   

AACSB-Accredited Institutions   

About Accreditation  

 

รูปภาพ - http://mma.prnewswire.com/media/541793/AACSB_International_Stephanie_Bryant.jpg  

โลโก้ - http://mma.prnewswire.com/media/492010/AACSB_International_Logo.jpgเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode