กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรจัดเสวนา เรื่อง "การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 4 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 649 คน)
เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมศิลปากรจัดเสวนา เรื่อง "การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เพื่อเพิ่มพูนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี ตลอดจนความเข้าใจในแบบแผนธรรมเนียม และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพให้ถูกต้อง โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา มีผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนและบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ในโอกาสนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ มอบหมาย นางสาวภิญญา แซ่แต้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์
               เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปรากฏคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ มรดกภูมิปัญญาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับราชประเพณี เครื่องประกอบพระราชพิธี ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งยังมีประชาชนและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนอีกจำนวนมาก ที่ไม่ทราบถึงความเป็นมา ความหมาย รวมถึงรายละเอียดของคำศัพท์เหล่านั้น กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายกรมศิลปากร โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดเสวนาวิชาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระเมรุมาศ และเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศสช./ภาพ,ข่าว
๔ ส.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode