กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 2 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 637 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

             นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ กระทรวงการคลัง
              ที่ประชุมได้เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการระบบพร้อมเพย์และการขยายการใช้บัตรเดบิต ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งว่าขณะนี้ ผู้ใช้งานพร้อมเพย์มีจำนวนสูงขึ้น โดยจำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบมีจำนวน 31 ล้านรายการ ใช้บัตรประชาชนจำนวน ๒๓ ล้านรายการ หมายเลขโทรศัพท์จำนวน ๗.๙ ล้านรายการ นิติบุคคลมีจำนวน ๔๒,๐๐๐ รายการ เป็นมูลค่าการใช้เงินในธุรกรรมทั้งหมด ๘๘,๐๐๐ ล้านบาท การขยายการใช้บัตรเดบิต ในระบบตอนนี้มีผู้ใช้บัตรจำนวน ๕๔ ล้านใบและจำนวนใช้เครื่องอ่านบัตร EDC เฉลี่ยอยู่ที่ ๕.๕ ล้านรายการต่อเดือนอัตราการเติบโตอยู่ที่ ๓๐ % ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้เน้นรณรงค์ให้ประชาชนใช้บัตรเดบิต ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและทำอินโฟกราฟิกให้กลุ่มวัยรุ่น ผ่านทาง Facebook เสือร้องไห้ และ Facebook เรียนเจ้านายที่เคารพ นอกจากนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะลงพื้นที่ใน ๗ จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในเรื่องของ National e-Payment ประกอบด้วยจังหวัด ขอนแก่น ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ อุดรธานี ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ สงขลา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระยอง ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิษณุโลก ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ เชียงใหม่ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมอบหมาย กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรเรื่อง e-Payment และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม เชิญชวนสมาชิกในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมงานสัมมนา -๒- ส่วนของกรมสรรพากร จัดทำโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การใช้บัตร ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ระบบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงอยากให้ประชาชนได้เข้ามาใช้งานในระบบของกรมสรรพากรเพิ่มขึ้น ส่วนของกรมบัญชีกลาง รายงานความคืบหน้าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๑ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน ๑๑.๖ ล้านคน เป็นผู้มีสิทธิเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน ๑.๓ ล้านคน และผู้มีสิทธินอกเหนือจากเขตจังหวัดดังกล่าวจำนวน ๑๐.๓ ล้านคน ขณะนี้ทางกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒ ส.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode