กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
มท.1 กำชับ ปภ. ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุ “เซินกา”

วันที่ 27 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 306 คน)
 
มท.1 กำชับ ปภ. ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุ "เซินกา”
ในช่วงวันที่ 26 – 28 ก.ค. 60 เน้นเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ – เร่งระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคกลางเตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักจากพายุ "เซินกา” ที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในช่วงวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2560 เน้นย้ำให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย
อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชน รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบชลประทานและระบบป้องกันน้ำท่วม
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง อีกทั้งสื่อสารข้อมูลสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางสื่อ ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยให้ได้มากที่สุด
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 พายุดีเปรสชัน "เซินกา” บริเวณประเทศลาวได้เคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีศูนย์กลางบริเวณรอยต่อของจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ซึ่งพายุได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน คาดว่า หย่อมความกดอากาศต่ำจะปกคลุมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และจะสลายตัว
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการ
3 ด้านหลัก ดังนี้ 1. ด้านการเตรียมพร้อมรับมือ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง ประสานมิสเตอร์เตือนภัยตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และสังเกตความผิดปกติของธรรมชาติก่อนเกิดภัย พร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมใช้งาน กรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที 2. ด้านการบริหารจัดการน้ำ ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำกับสำนักงานชลประทานในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบชลประทานและระบบป้องกันน้ำท่วมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรับปริมาณน้ำได้เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 3.ด้านการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน โดยสื่อสารข้อมูล
สภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางสื่อ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย อาทิ พื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ ให้ระมัดระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนัก โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ได้สั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เตรียมพร้อม
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง มุ่งเน้นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก รวมถึงเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการพร่องน้ำ และการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ อีกทั้งจัดหาพื้นที่รองรับน้ำ และแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ภัย
การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฝนตกหนัก สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

--
(.....PrDDPM.....02-243-2200/02-243-0674)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode