กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด ครั้งที่ 2

วันที่ 25 ก.ค. 2560 )
ณภัทร โมหา / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่
 
นางสาวพรรณี บุณยเกียรติ ประกันสังคมจังหวัดแพร่ จัดประชุม คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีการนำเสนอวิดิทัศน์รายงาสรุปผลการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ของสำนักงานประกันสังคม ผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ปี 2560 แจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ และมีวาระการพิจารณาความเป็นผู้ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย มีนายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode