กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นครปฐม จัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม

วันที่ 25 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 305 คน)
 

นครปฐม จัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม

ผู้ประกาศ : จังหวัดนครปฐมประชุม work shop จัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด)
เทป : วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม work shop จัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด) ซึ่งจังหวัดนครปฐมอนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นเงิน 70,100 บาท ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการ คสป. คณะกรรมการบริษัท ผู้นำกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุดม หงส์ชาติสกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึงจัดทำร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครปฐม
สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้มีการประสานแผนปฏิบัติของกลไกขับเคลื่อน และจัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัท รวมถึงให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจสถานการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และกำหนดทิศทางเป้าหมายการขับเคลื่อนประชารัฐจังหวัดนครปฐมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode