กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเป็นวันแรก

วันที่ 24 ก.ค. 2560 )
 
​​สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเป็นวันแรก
โดยมีนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆ นำหลักฐานของแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียน
เพื่อขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องเป็นจำนวนมาก
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณวัดพระประโทนเจดีย์ วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเป็นวันแรก ตามนโยบายรัฐบาล และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เรื่องมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารการจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อทำหน้าที่รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาวและเมียนมา ซึ่งไม่มีหลักฐานแสดงตนและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายชูชีพ ถวิลวิทยานนท์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาวและเมียนมา ประมาณ 500,000 คน คาดว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีหลักฐานแสดงตนและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ประมาณ 40,000 คน สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ มีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รับคำขอจ้างคนต่างด้าว บันทึกข้อมูลและออกใบรับคำขอ เพื่อนัดนายจ้างนำคนต่างด้าวมาพบเจ้าหน้าที่ โดยนายจ้างหรือตัวแทนเป็นผู้มายื่นเอกสาร ไม่ต้องนำคนต่างด้าวมา ซึ่งในวันนี้มีนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆ นำหลักฐานของแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบคัดกรองเอกสารและพิสูจน์ทราบว่าคนต่างด้าวนั้นเป็นลูกจ้างและทำงานกับนายจ้างจริง แล้วออกหนังสือรับรอง เพื่อให้คนต่างด้าวนำไปจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) , (หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary passport) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity) หรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ สำหรับสัญชาติเมียนมาดำเนินการ ณ ศูนย์ตรวจสัญชาติในประเทศไทย สัญชาติกัมพูชา และลาวต้องไปดำเนินการ ณ ประเทศต้นทาง

ทั้งนี้ นายจ้างสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 0861–2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร.1694เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode