กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วัฒนธรรมจังหวัดประกาศผลการคัดเลือกผู้ผลิตสื่อดีเด่นจังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 พ.ย. 2554 )
 
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกผู้ผลิตสื่อดีเด่นจังหวัดนครปฐม ภายใต้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์และปลอดภัย ซึ่งเผยแพร่ออกสู่สังคม ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนและเป็นตัวอย่างแก่ผู้ผลิตสื่ออื่นๆ บัดนี้จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินการคัดเลือกผู้ผลิตสื่อดีเด่นจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้ คือ ด้านสิ่งพิมพ์ ประเภทบุคคล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสุชาดา พรหมจำรัส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุวัฒน์ มาศภากร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายภัคภณ ธนกุลโชติการ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายไธพัตย์ ธัญญารัตตินันท์ และประเภทองค์กร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ต้นรักการพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัทเพชรเกษมการพริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด รางวัลชมเชย ได้แก่ นายไธพัตย์ ธัญญารัตตินันท์ สำหรับนักจัดรายการวิทยุ ประเภทประชาชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางรุ่งแสง แถบทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายยุทธชาติ สามเมือง และประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode