กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 13 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 785 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

            สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดย นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม ทั้งนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
            ในที่ประชุมได้มีการอนุมัติโครงการทั้งของกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๗ โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดทำบัตรสื่อมวลชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหาอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ทดแทน กรมประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โครงการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐาน ๕ ส สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๓ ก.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode