กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการฝึกอบรบสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 315 คน)

โครงการฝึกอบรบสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ในลักษณะ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ แลร่วมรับผิดชอบ" สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรบสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ นำประสบการณ์แนวคิด วิสัยทัศน์ มานำเสนอพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดในการทำงานของแต่ละชุมชน ซึ่งนำมาสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองต่อไป โดยมีการศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเทศบาลจังหวัดภาคใต้ (จังหวัดพังงา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันอังคารที่ ๑๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode