กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 29 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 755 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กระทรวงการคลัง จัดพิธีมอบรางวัลผู้โชคดีจากโครงการแจกโชค จากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ ๑ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่ ๑ และรางวัลที่ ๒ ทั้งสำหรับผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้า ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
              นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เริ่มดำเนินโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เงินสด เป็นบัตรเดบิตและส่งเสริมให้ร้านค้าติดตั้งอุปกรณ์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนชำระเงินด้วยบัตรเดบิตมากขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) และได้เริ่มแจกโชคให้แก่ผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (ใช้ข้อมูลธุรกรรมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐) ผ่านทางในเว็บไซต์ www.epayment.go.th โดยมีผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ๑,๐๐๗ ราย คิดเป็นมูลค่ารวม ๕.๗๕ ล้านบาท
              นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานแจกรางวัลผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าภายใต้โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ ๑ สำหรับผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC โดยผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิตและได้รับรางวัลรายแรก ได้แก่ นางสาวอรนุช มานมูเลาะ และร้านค้าที่โชคดี ได้แก่ บริษัท เต็มใจ เซอร์วิส จำกัด โดยผู้ได้รับรางวัลที่ ๑ ทั้งสองประเภทจะได้รับรางวัลเป็นเงินรายละ ๑ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี รางวัลที่ ๒ แบ่งเป็น ประเภทผู้ใช้บัตรเดบิต รางวัลละ ๑ แสนบาท จำนวน ๑๐ รางวัล และประเภทร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการ รางวัลละ ๓ หมื่นบาท จำนวน ๕ รางวัล
              สำหรับการจับรางวัลผู้โชคดีในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตนั้น เป็นการจับรางวัลโดยใช้ข้อมูลจากการใชับัตรเดบิตชำระค่าสินค้าบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธนาคาร จะนำข้อมูลการใช้จ่าย มาจัดทำเป็นเลขรหัสรายการและส่งเลขรหัสเหล่านี้ไปยังระบบกลาง จากนั้นเมื่อถึงวันที่กำหนด คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลผู้โชคดีจากเลขรหัสรายการ โดยการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นคณะกรรมการจับรางวัลจะดำเนินการส่งเลขรหัสรายการให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ผู้ได้รับรางวัล และมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องของการจับรางวัลในทุกๆ ครั้ง ก่อนประกาศรางวัลในทุกวันที่ ๑๖ ของทุกเดือน โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th
             ทั้งนี้ ประชาชนที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินในประเทศไทย เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (ไม่รวมธุรกรรม e-Commerce หรือการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM) โดยไม่มียอดชำระขั้นต่ำ สำหรับร้านค้าจะต้องเป็นร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี และรับบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอุปกรณ์โดยผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ การใช้จ่าย ๑ ครั้ง หรือรับบัตร ๑ ครั้ง เท่ากับ ๑ สิทธิ์

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๙ มิ.ย. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode