กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะทำให้จังหวัดพิษณุโลก เหลืองอร่ามงามตา ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 )
 
ข่าวที่  327 /2560
วันที่   21   มิถุนายน  2560  เวลา  13.30   น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะทำให้จังหวัดพิษณุโลก เหลืองอร่ามงามตา ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกันย้ายต้นกล้าเพื่อเตรียมเพาะปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลืองที่สื่อความหมายถึงสีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเตรียมการเพาะปลูกในรอบแรกตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 และจะมีการเพาะปลูกอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อให้ออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จังหวัดพิษณุโลกเหลืองอร่ามงามตา ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 นี้
       ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวว่า "คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันหาที่สุดมิได้ จึงดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งและเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน”

-------------------------------------------------


เกรียงไกร  พันธิวานนท์ / ข่าว
ธนัชพร  ถ้ำสิงห์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th