กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ลี้ภัยศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี พร้อมใจกันทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 )
 
ข่าวที่  326 /2560
วันที่   21   มิถุนายน  2560  เวลา   10.15    น.

ผู้ลี้ภัยศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี พร้อมใจกันทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี เป็นประธาน ในกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีวิทยากรที่ได้ไปศึกษาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มาถ่ายทอดให้กับผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง เพื่อนำไปขยายผล ให้ผู้ลี้ภัยได้ร่วมทำดอกไม้จันทน์ให้ได้ 1,000 ดอก ตามเป้าหมาย
       นายอำเภอสังขละบุรี กล่าวว่า บุคคลเหล่านี้แม้ไม่ได้เป็นคนไทย แต่มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงร่วมกันทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

-------------------------------------------


เกรียงไกร  พันธิวานนท์ / ข่าว
ธนัชพร  ถ้ำสิงห์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th