กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ปภ.เตือนจมน้ำอันตรายใกล้ตัวในภาวะน้ำท่วม

วันที่ 24 พ.ย. 2554 )
 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนอันตรายจากการจมน้ำในช่วงน้ำท่วม พร้อมแนะให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงบริเวณรอบบ้านและชุมชน พร้อมติดป้ายเตือนภัย ดูแลเด็ก คนชรา ผู้มีโรคประจำตัวมิให้อยู่บ้านหรือเดินลุยน้ำตามลำพัง ขณะเดินทางควรจัดเตรียมห่วงยาง เสื้อชูชีพ แกลลอนเปล่าติดตัวไปด้วย หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้พยุงตัวลอยน้ำ และช่วยป้องกันการจมน้ำเสียชีวิต นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะวิธีป้องกันอันตรายจากการจมน้ำเสียชีวิตในช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วม โดยชุมชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมต้องทำการสำรวจ เฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบบ้านและชุมชน โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงต่อการพลัดตกและจมน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำ สะพาน บ่อน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนหรือติดธงสัญลักษณ์ แจ้งเตือนให้ผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวัง พร้อมดูแลเด็ก คนชรา และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ เช่น โรคลมชัก โรคเครียด ความดันโลหิตต่ำ เป็นต้น เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จึงไม่ควรปล่อยให้อยู่บ้านหรือเดินลุยน้ำตามลำพัง หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างทันท่วงที ในขณะเดินทางควรจัดเตรียมห่วงยาง เสื้อชูชีพ ถังแกลลอนน้ำ ลูกมะพร้าว ขวดน้ำพลาสติกเปล่าติดตัวไปด้วย หากประสบอุบัติเหตุพลัดตกน้ำ อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยพยุงตัวให้สามารถลอยน้ำ และช่วยป้องกันมิให้จมน้ำเสียชีวิต ที่สำคัญ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมควรงดเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะหากพลัดตกน้ำจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode