กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลมอบให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดสถานที่วางดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มใช้พระบรมฉายาลักษณ์ ชุดเดียวกันทั่วประเทศ

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 15:23:36 )
 

ข่าวที่   325/2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560   เวลา  15.30    น.

รัฐบาลมอบให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดสถานที่วางดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มใช้พระบรมฉายาลักษณ์   ชุดเดียวกันทั่วประเทศ

            นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าในส่วนพิธีการจะมีการซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องการเชิญชวนประชาชนร่วมทำดอกไม้จันทน์และการวางดอกไม้จันทน์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยในต่างประเทศ และต่างจังหวัดจะมีพิธี วางดอกไม้จันทน์ 2 ครั้ง โดยให้แต่ละพื้นที่พิจารณาวันและเวลาที่เหมาะสม โดยกระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการ ซึ่งครั้งแรกเป็นช่วงก่อนหน้าวันถวายพระเพลิง เพื่อบรรเทาความแออัดของประชาชน และครั้งที่ 2 ในวันถวายพระเพลิง 26 ตุลาคม ทั้งนี้จะเลือกดอกไม้จันทน์บางส่วนนำเข้ามากรุงเทพมหานครเพื่อมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงจริง ส่วนดอกไม้จันทน์ที่เหลือจะจัดให้มีพิธีเผาที่วัดหรือแล้วแต่ธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น

           สำหรับซุ้มที่จัดให้ประชาชนมาวางดอกไม้จันทน์ในกรุงเทพฯ เบื้องต้นคาดว่ามีประมาณ 80 ซุ้ม โดยใช้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เหมือนกันทุกแห่ง และไม่ขัดข้องหากมีวัด สถานที่เอกชนหรือสถานที่อื่นๆ จะจัดซุ้มขึ้นเอง โดยมีรูปแบบซุ้มอาจไม่เหมือนกันได้ แต่ขอให้ใช้พระบรมฉายาลักษณ์เดียวกันทั้งหมด สำหรับประชาชนไม่สามารถเข้าไปยังบริเวณมณฑลพิธีได้ แต่สามารถเข้าไปยังพื้นที่บริเวณโรงละครแห่งชาติที่มีเวทีมหรสพได้ ส่วนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง รัฐบาลขอความร่วมมือให้งดงานรื่นเริง

              

------------------

รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว

วัฒนา เงินกลม/ บรรณาธิการข่าว


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th