กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กพร. เปิดฝึกอบรมขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

กพร. เปิดฝึกอบรมขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ มุ่งผลักดันผู้ประกอบการใช้วัตถุระเบิดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสากล


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่” ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้วัตถุระเบิด พร้อมจัดทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ หวังผลักดันผู้ประกอบการเหมืองแร่ ใช้วัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการใช้วัตถุระเบิดในงานวิศวกรรม โดยเฉพาะในงานเหมืองแร่อย่างกว้างขวาง ขณะที่ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้วัตถุระเบิดในการระเบิดเหมืองส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิด และการเก็บรักษาไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ได้  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549  เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้วัตถุระเบิดให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในงานเหมืองแร่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิดอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่นานาประเทศใช้ในการควบคุมความปลอดภัย ด้านการใช้วัตถุระเบิดในงานวิศวกรรม 

สำหรับในปีนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จำนวน 50 คน เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร   ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง รวมถึงต้องเข้ารับการทดสอบความรู้  โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความรู้จะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ ซึ่งมีอายุการใช้งาน 5 ปี  ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะจัดส่งสำเนาทะเบียนประวัติผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนให้กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode