กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลเตรียมรองรับผู้ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 7 พันที่นั่ง

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 15:20:22 )
 

ข่าวที่   324/2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560   เวลา    14.00       น.

รัฐบาลเตรียมรองรับผู้ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 7 พันที่นั่ง

 

           นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าได้เตรียมการเพื่อรองรับแขกที่จะมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 7.5 พันที่นั่ง งดให้ประชาชนเข้าพื้นที่มณฑลพิธี อนุญาตเฉพาะส่วนจัดมหรสพในโรงละครแห่งชาติ

           นายวิษณุฯ กล่าวว่า ในวันงานพระราชพิธี ประชาชนไม่สามารถเข้าไปในบริเวณท้องสนามหลวงในส่วนที่เป็นมณฑลพิธีได้ แต่สามารถเข้าไปในส่วนของโรงละครแห่งชาติที่ได้มีการกันไว้เป็นส่วนของมหรสพ โดยผู้ที่จะเข้าไปในส่วนของพระเมรุมาศจะต้องมีบัตรติดซึ่งบัตรที่ติดนั้นจะมีสีแสดงให้ทราบว่าแต่ละบุคคลจะนั่งตรงจุดไหน ส่วนการเชิญแขกที่จะมานั้น ทางสำนักพระราชวังได้มอบให้รัฐบาลเป็นผู้พิจารณาจัด โดยจะมีทั้งหมดประมาณ 7,000-7,500 ที่นั่ง แต่ในความเป็นจริงอาจจะเหลือประมาณ 5,000 ที่นั่ง ส่วนอีก 2,000 ที่นั่ง  เป็นของผู้ที่อยู่ในริ้วขบวน

           สำหรับผู้ที่จะเข้าไปร่วมพิธี ไม่ว่าจะเป็นทูต คณะรัฐมนตรี พระบรมวงศานุวงศ์ พระอนุวงศ์ หรือแม้กระทั่งผู้มีตำแหน่งต่างๆ ไม่สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวไปได้ จะมีรถบัสรับ-ส่ง ทั้งนี้ ในวันถวายพระเพลิงจะต้องเข้าไปในพิธีถึง 3 ครั้ง คือ 1.รอรับขบวนเชิญพระบรมโกศ เวลา 08.00-09.00 น. 2. ตอนถวายพระเพลิง ประมาณเวลา 17.00 น. และ 3. ถวายพระเพลิงจริง ประมาณเวลา 22.00 น. ส่วนประชาชนจะร่วมงานครั้งนี้อย่างไร รัฐบาลต้องเตรียมการอย่างไรบ้างนั้น ทั้งหมดนี้จะนำเข้าที่ประชุมวันที่ 26 มิ.ย. ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงเป็นประธานและทรงพระราชวินิจฉัย

          

------------------

รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว

วัฒนา เงินกลม/ บรรณาธิการข่าว


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th