กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 799 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ กระทรวงการคลัง
               ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องความคืบหน้าการดำเนินโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นการจับรางวัลครั้งแรก โดยใช้ข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการจับรางวัลได้ดำเนินการจับรางวัลแล้ว ได้ส่งข้อมูล Reference Number ที่ได้รับรางวัลให้กับสถาบันการเงิน เพื่อแปลง Reference Number ให้เป็นรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายชื่อ และประกาศรางวัลในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. จากข้อมูลการจับรางวัลพบว่า มีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตเพื่อชิงรางวัลในส่วนของผู้ใช้บัตร จำนวน ๗,๓๘๔,๑๒๑ รายการ และรายการในส่วนของร้านค้า จำนวน ๓,๐๗๙,๖๗๙ รายการ ขณะนี้ได้ดำเนินการที่จะประกาศรายชื่อ ผ่านทางสื่อมวลชน ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีการมอบรางวัล ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยเรียนเชิญ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการมอบรางวัล
              นอกจากนั้นส่วนของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment มีมติเห็นชอบแนวทางการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต โดยแบ่งเป็นผู้ใช้บัตร เป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้บัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันการเงินและร้านค้า ซึ่งเป็นร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือปรับปรุงเครื่องให้สอดคล้องกับโครงการ การใช้บัตรที่รับชำระสินค้าและบริการจากบัตรเดบิต การกำหนดให้ผู้ใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง ATM มีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากโครงการแจกโชคการใช้บัตรเดบิตมีเป้าหมายสำคัญ ๒ ด้าน คือ ส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เงินสดเป็นบัตรเดบิต และส่งเสริมให้ร้านค้า หน่วยงานภาครัฐติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จะมีการแบ่งเงินรางวัลออกเป็น ๒ ส่วน เพื่อสนับสนุนนโยบาย การแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต โดยรางวัลฝั่งประชาชน จะมีการจูงใจให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตผ่านช่องทางทางใดๆก็ได้ เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับการใช้บัตรเดบิตเพื่อชำระเงินแทนเงินสด ส่วนฝั่งร้านค้า ก็กำหนดสิทธิ์เฉพาะร้านค้ารายย่อยที่ติดตั้งเครื่อง EDC ตามโครงการ
              ทางคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการร่วมโครงการในส่วนของผู้ใช้บัตร คือ บุคคลธรรมดาที่ใช้บัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในไทย เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศไทย ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เช่น เครื่อง EDC, Mobile-EDC, Dongle, MPOS เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ร่วมธุรกรรม e-Commerce และการโอนเงิน ซึ่งจะมีผลในการเก็บข้อมูล การชำระค่าสินค้าและบริการ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และจะเริ่มจับฉลากในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนของผู้ใช้บัตร ทางกรมสรรพากร ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีของเงินรางวัลดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๕ มิ.ย. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode