กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขนส่งขอนแก่นบริการงานทะเบียนรถในเทศกาลงานไหม ๕๔

วันที่ 24 พ.ย. 2554 )
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ให้บริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถนอกเวลาทำการ ณ เทศกาลงานไหม จังหวัดขอนแก่น นายกนก ศิริพานิชกร ขนส่งจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นเปิดให้บริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ ณ เทศกาลงานไหมจังหวัดขอนแก่น บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ –วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐- ๒๑ .๐๐ น วันหยุดราชการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐- ๒๐.๐๐ น การเปิดให้บริการประชาชนในเทศกาลงานไหมนั้น จะเปิดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถยนต์ เกี่ยวกับการชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพียงนำหลักฐานการทำ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาแสดง โดยรถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ ที่อายุการใช้งานเกิน ๗ ปี ขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน ๕ ปี ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์จากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) มาแสดงด้วย โดยจะมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่ก็ได้ และจะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี(ป้ายวงกลม) ทันที เช่นเดียวกับการมาติดต่อชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวต่อไปด้วยว่า สำหรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ประกอบด้วยการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็นส่วนบุคคล ๕ ปี นำหลักฐานใบอนุญาตฉบับเดิม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ) การขอใบแทนอนุญาตขับรถ กรณีชำรุด เสียหาย การแก้ไขรายการให้นำหลักฐาน ฉบับเดิม สำเนาบัตรประจำตัวประชาน เอกสารรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (เช่นใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล ยศ ตำแหน่ง หรือคำนำหน้านาม) และการขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถแบบเดิมเป็นใบอนุญาตขับรถรูปแบบ SMArt Card นำหลักฐานใบอนุญาต ฉบับเดิม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งคาดว่า จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้อีกทางหนึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๒ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. ๐๔๓-๓๗๙๔๘๐ สำนักงานขนส่งแห่งที่ ๑ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร. ๐๔๓-๒๔๒๓๖๓ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode