กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เปิดโรงครัวรัฐบาล ขอนแก่นสู่บางพลัดช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 24 พ.ย. 2554 )
จังหวัดขอนแก่น
 
ผวจ.ขอนแก่น เปิดโรงครัวเพื่อทำอาหารส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. จังหวัดขอนแก่น เปิดครัวขอนแก่นสู่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทำอาหารสำเร็จรูป วันละ ๘,๐๐๐ กล่องขอนแก่นสู่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดวุฒาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโรงครัว ขอนแก่นสู่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมด้วย นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อทำอาหารส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบทำอาหารปรุงสำเร็จเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตบางพลัด การตั้งโรงครัวของจังหวัดขอนแก่น จะตั้งระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยทำอาหารส่งไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยทางเครื่องบิน วันละ 8,000 กล่อง ขนส่งโดยเครื่องบิน วันละ ๒๑ เที่ยว เที่ยวบิน TG ๐๔๑และ TG ๐๔๕ นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มอบเงิน สิ่งของตามโครงการครัวรัฐบาล มากกว่า ๒๐ หน่วยงาน ทั้งอาหารปรุงสำเร็จ ไก่สดพร้อมปรุง ไส้กรอก กุนเชียง อาหารสด เครื่องปรุงอาหาร เงินสด น้ำมันพืช น้ำดื่มบรรจุขวดท่งพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนแม่ครัวทำอาหาร ทั้ง 9 วัน สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตจังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้ว หลายหน่วยงานต่างเริ่มเข้าไปให้ความช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างการเตรียมเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ หลังละ 5,000 บาท รวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าว ที่ทางจังหวัดขอนแก่น จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงเช่นเดียวกัน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode