กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภชในงานออกพระเมรุ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย

วันที่ 12 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 534 คน)
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 
ข่าวที่....323..../2560
วันที่ 12  มิถุนายน  2560  เวลา 15.30  น.


ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภชในงานออกพระเมรุ  ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การแสดงมหรสพสมโภช    ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรมศิลปากรจัดเตรียมนักแสดงจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ นาฏศิลปิน สำนักการสังคีต นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับพันคน พร้อมจัดการแสดงยิ่งใหญ่  
การแสดงมหรสพสมโภช ฯ จัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ เวทีกลางแจ้งบริเวณมณฑล     พิธีท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ มีทั้งหมด 3 เวที ประกอบด้วย เวทีที่ 1 การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระและการแสดงโขนรามเกียรติ์ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก การแสดงหนังใหญ่ชุดจับลิงหัวค่ำ ส่วนที่ 2 การแสดงโขนหน้าจอ และโขนชักรอก เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร ชุดศึกทศกัณฐ์ครั้งแรก ทัพสิบขุนสิบรถ  ชุดท้าวมาลีวราชว่าความ ชุดนางมณโฑหุงน้ำทิพย์ ชุดศึกทศกัณฐ์ขาดเศียรขาดกร และชุดสีดาลุยไฟ พระรามคืนนคร ส่วนที่ 3 การแสดงโขนหน้าจอและโขนชักรอก เรื่องรามเกียรติ์ ชุดรามาวตาร ทศกัณฐ์รบสดายุ หนุมานถวายพล พิเภกสวามิภักดิ์ เป็นการแสดงของโขนพระราชทานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพ  
เวทีที่ 2 การแสดงละครหุ่นหลวงและหุ่นกระบอก ประกอบละครเรื่องพระมหาชนก แสดงหุ่นหลวง ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์ การแสดงหุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาครจนถึงเข้าเมืองการะเวก รำกิ่งไม้เงินทอง ละครในเรื่องอิเหนาตอนบุษบาชมศาล-อิเหนาตัดดอกไม้-ฉายกริช-ท้าวดาหาบวงสรวง ละครเรื่องมโนห์รา  
เวทีที่ 3 เป็นการบรรเลงดนตรีสากล "ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า” ซึ่งเป็นการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพลงเทิดพระเกียรติ    บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อถวายอาลัยและบทเพลงที่สื่อความหมายสอดคล้องกับการแสดงแต่ละองค์ โดย ผู้บรรเลง ขับร้อง และผู้แสดงจาก สำนักการสังคีต กรมศิลปากร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ วงสหายพัฒนา โรงเรียนราชินี กรมดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ การแสดงทุกเวทีจะเริ่มการแสดงในเวลา 18.00 น. ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยการแสดงของทุกเวทีจะหยุดการแสดงเมื่อมีพระราชพิธีในพระเมรุมาศ


นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ข่าว 
 นิยะดา พันธุ์เพ็ชร /บรรณาธิการ
                                                                                               ที่มา / กรมศิลปากร


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th