กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
นครปฐมสรุปสถานการณ์การป้องและแก้ไขปัญหาอุทกภัย มีผู้เสียชีวิต 18 รายแล้ววันนี้(22 พย.54)

วันที่ 23 พ.ย. 2554 )
ส.ปชส.นครปฐม/สุชาดา
 

สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม  ประจำวันที่  22 พฤศจิกายน 2554    

นายนิมิต  จันทน์วิมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยกับ นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ว่า  จังหวัดนครปฐม  เริ่มมีสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ในพื้นที่ มาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 เป็นต้นมา   ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 7 อำเภอ  100 ตำบล 877 หมู่บ้าน และราษฎรได้รับความเดือดร้อน รวม 205,894 คน 68,083 ครัวเรือน  มีผู้เสียชีวิต จำนวน 18 รายแล้ว และจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือสำหรับหัวหน้าครอบครัวรายละ 50,000 บาท/ บุคคลในครอบครัวรายละ 25,000 บาท เป็นค่าจัดการศพเรียบร้อยแล้ว   ด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 23,702 หลัง  และด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ถนน 583 สาย สะพาน 43 แห่ง วัด 72 แห่ง  โรงเรียน 18 แห่ง สถานที่ราชการ 33 แห่ง และโรงงาน 304 แห่ง   ซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 722,256,157.00 บาท

และที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า ในขณะนี้ที่ศูนย์พักพิงณ วันที่ 22 พย.54 มีผู้ประสบอุทกภัยอพยพเข้ามาอาศัยอยู่กันบ้างแล้วทั้งจังหวัด จำนวน 195 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,726 ครัวเรือน  21,704 คน ประกอบด้วยที่ อ.นครปฐม มี 6 จุด มี 2,359 คน  อ.สามพราน มี 20 จุด จำนวน 1,200 ครัวเรือน 3,199 คน  อ.นครชัยศรีมี 38 จุด จำนวน 234 ครัวเรือน  6,248 คน  อ.กำแพงแสนมี 3 จุด จำนวน 522 คน   อ.บางเลน มี 119 จุด 897 ครัวเรือน จำนวน 7,847 คน  อำเภอดอนตูม มี 2 จุด จำนวน 64 ครัวเรือน  310 คน และอ.พุทธมณฑล มี 7 จุด จำนวน 331 ครัวเรือน 1,219 คน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือได้จัดหาที่พัก อาหาร ถุงยังชีพ เครื่องนอน ยาเวชภัณฑ์ ส้วมกระดาษ สุขาลอยน้ำ และจัดแพทย์มาทำการตรวจรักษาโรคอีกด้วย

ปรากฏว่า ขณะนี้ ด้านการเกษตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 17 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 7 อำเภอ   เสียหายสะสมจำนวน 168,545.50 ไร่  เป็นข้าว 104,662.50 ไร่,  พืชสวน 55,951 ไร่,  พืชไร่ 7,932 ไร่  เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 15,786 ราย   และด้านประมง  ความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2554  มี  7 อำเภอ คืออำเภอบางเลน เมืองฯ พุทธมณฑล นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน และดอนตูม  ประกอบด้วย พื้นที่ปลาทุกชนิดในบ่อดิน/นาข้าว กุ้ง  จำนวน 26,875 ไร่  9,324 ตารางเมตร เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3,720 ราย  ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 917,054,518 บาท  ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 190,864,413 บาท

- 2 -

และทางด้าน  นายชูชาติ  รักจิตร  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม  รายงานว่า สถานการณ์น้ำ วันนี้(22 พ.ย.54 เวลา 06.00 น.)  ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีมากกว่าปริมาณน้ำไหลเข้าจังหวัด จำนวน 18.55 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน  มีพื้นที่น้ำท่วมขัง 534,295 ไร่(พื้นที่น้ำท่วมลดลง 68,236 ไร่) ปริมาณน้ำท่วมสะสม 951.15 ล้าน ลบ.ม.(ค่าความลึกเฉลี่ย 1.02 ม.)   และขณะนี้กรมชลประทานและกรมเจ้าท่าได้เดินเครื่องผลักดันน้ำและเรือผลักดันน้ำพร้อมกัน โดยเดินเครื่องผลักดันน้ำที่สะพานสำโรง-ลานตากฟ้า, สะพานรวมเมฆ และใช้เรือผลักดันน้ำ 6 จุด ได้แก่ ต.ทรงคะนอง 5 ลำ  คลองลัดนางแท่น 2 ลำ  สะพานโพธิ์แก้ว  3 ลำ  คลองลัดท่าคา 4 ลำ  สะพานวัดเทียนดัด 5 ลำ  และสะพานวัดท่าไม้ 5 ลำ  ในวันที่ 22 พ.ย.2554  จะเริ่มเดินเครื่องตลอด 24 ซม.

ส่วนเส้นทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีน้ำท่วมขังและรถผ่านไม่ได้ (โทรศัพท์ 034-311040, 034-258856, 02-4311611)  คือ  เส้นทางหลวงหมายเลข 338  สายทางสามพราน-นครชัยศรี ท้องที่ อ.สามพรานและ อ.นครชัยศรี  ที่ กม.17-34 เป็นแห่งๆ  ระดับน้ำสูง 40- 60 ซม. สภาพการจราจรผ่านไม่ได้  ให้ใช้ถนนเพชรเกษม,  เส้นทางหลวงหมายเลข 3310  สายทางอ้อมน้อย-พุทธมณฑล  ท้องที่อำเภอพุทธมณฑล ที่ กม. 1-10 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40- 60 ซม.  สภาพการจราจรผ่านไม่ได้และไม่มีเส้นทางทดแทน,  เส้นทางหลวงหมายเลข 3316 สายสามพราน-วัดไร่ขิง ท้องที่ อ.สามพราน ที่ กม. 6-13 ระดับน้ำสูง 50 ซม. สภาพการจราจรผ่านไม่ได้   และเส้นทางหลวงหมายเลข 3414  สายทางอ้อมน้อย-เขตการรถไฟ ท้องที่ อ.สามพราน และ อ.พุทธมณฑล ที่ กม. 0-10 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 80 ซม. สภาพการจราจรผ่านไม่ได้และไม่มีเส้นทางทดแทน     

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ  หน่วยงานในจังหวัดนครปฐมทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือประชาชนในอำเภอที่ประสบอุทกภัย  เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในหลายๆ ด้านเป็นการเบื้องต้นด้วยความเร่งด่วนแล้ว  ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์พักพิง,  การจัดหาอาหาร, ยาเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค-บริโภค และถุงยังชีพนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย  มาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 จนถึงวันนี้(22 พย.54) อย่างไม่ขาดสายแล้ว

จังหวัดนครปฐมจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินได้ที่  ธนาคารกรุงไทย  สาขานครปฐม  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี  701-0-88938-4  ชื่อบัญชี บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดนครปฐม   หรือบริจาคได้ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   และที่สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด  ตำบลถนนขาด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  หมายเลขโทรศัพท์  0-3434-0007-8    นอกจากนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย จังหวัดนครปฐม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์ 0-3434-0230,0-3434-0000,  0-3434-0334,  0-3434-0158  และ E-mail: dpm_npt@yahoo.com, paladtai@yahoo.com, oatfuture@hotmail.com, Website:http://61.19.100.58/npt/anewweb/indexoold.php
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode