กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 12:47:04 )
 

                             ข่าวที่    322     /2560

วันที่  7 มิถุนายน  2560   เวลา  13.00    น.

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 และรัชกาล ที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) ทรงเป็นประธานสงฆ์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 195 รูป นำเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธนิรันตราย พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่ จากเดิมมีบทสวดมนต์ 28 บท ทรงให้เพิ่มเติมบทสวดมนต์อีกจำนวน 9 บท รวมเป็น 37 บท โดยหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เป็นหนังสือปกอ่อน หน้าปกได้เชิญตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานบนปกของหนังสือ พร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านล่างของหนังสือมีข้อความว่า สืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี” ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีฯ จะได้รับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ในส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th นอกจากนี้ยังพระราชทานให้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ นำไปมอบให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อย่างทั่วถึง เพื่อร่วมในการสวดมนต์ในพิธีมหามงคลนี้พร้อมกันทั่วทุกภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th

          ประชาชนที่มาร่วมพิธีมหามงคล สามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนำกลับไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "ดวงใจาษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เริ่มตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.- 20.00 น. ส่วนวันเสาร์เวลา 10.00 น. - 22.00 น.

                 ขอเชิญประชาชนรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD MCOT Family ช่อง 14 และ Thai TV Global Network (TGN) หรือทางช่อง NBT World หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 

------------------

 

 

รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว

ธนัชพร ถ้ำสิงห์/ บรรณาธิการข่าว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th