กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย นำพสกนิกร 1,500 คน จาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดอุทัยธานี กราบถวายบังคมพระบรมศพ

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 12:41:02 )
 

ข่าวที่    321     /2560

วันที่  7 มิถุนายน  2560   เวลา    12.45      น.

      

กระทรวงมหาดไทย นำพสกนิกร 1,500 คน จาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดอุทัยธานี  กราบถวายบังคมพระบรมศพ

           เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้นำประชาชนจาก 3 จังหวัด เดินทางเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง    โดยวันนี้เป็นรอบของ จังหวัดเชียงราย 700 คน จังหวัดนครพนม 500 คน และ จังหวัดอุทัยธานี 300 คน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน 

           ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะนำประชาชนในส่วนภูมิภาคเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเช่นนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 แต่จะยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่จะไม่มีการนำประชาชนเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพ

 

------------------

 

 

รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว

ธนัชพร ถ้ำสิงห์/ บรรณาธิการข่าว

ที่มา : กรมการปกครอง

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th