กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ดวงใจราษฏร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

วันที่ 2 มิ.ย. 2560 15:40:36 )
 

ข่าวที่      ๓๒๐  /๒๕๖๐

วันที่    ๒    มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา    ๑๕.๐๐  น.

รัฐบาลขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "ดวงใจราษฏร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

          รัฐบาลขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "ดวงใจราษฏร์ ปราชญ์แห่งน้ำ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ส่วนวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ น.  ณ พระลานพระราชวังดุสิต

 

------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิยะดา พันธุ์เพ็ชร / เรียบเรียง

อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th