กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ วันที่ ๙ มิถุนายน นี้ ณ ลานพระราชวังดุสิต

วันที่ 2 มิ.ย. 2560 15:38:19 )
 

ข่าวที่      ๓๑๙  /๒๕๖๐

วันที่  ๒      มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา     ๑๓.๓๐              น.

รัฐบาลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ วันที่ ๙ มิถุนายน นี้ ณ ลานพระราชวังดุสิต


          รัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสักการะพระนิรันตราย โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นมงคลชีวิตและสืบสานพระปณิธาน "ธรรมราชินี”ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต พิธีมหามงคล ฯ ดังกล่าว มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร )เป็นประธานสงฆ์  นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมกับพระเกจิอาจารย์” จำนวน ๑๙๕ รูป 

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมพิธีสำคัญนี้ด้วยการแต่งกายชุดสุภาพสีดำล้วน และควรเดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. เนื่องจากเป็นการนั่งที่ราบ จึงมีที่นั่งรองรับประมาณ ๑๐,๐๐๐ ที่นั่ง เพื่อความสะดวกในการสวดมนต์ เป็นการนั่งราบ ขอให้ประชาชนนำที่รองนั่งมาในพิธีครั้งนี้

          ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกลับไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์ได้จากเว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th พร้อมรับฟังการถ่ายทอดทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 

------------------

 

 

 

 นิยะดา พันธุ์เพ็ชร / เรียบเรียง

อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว

 

 


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th