กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มาตรการกำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 พ.ย. 2554 )
ส.ปชส.นครปฐม/สุชาดา
 

มาตรการกำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครปฐม

          นายพจชา  สว่างอารมณ์  รักษาการณ์แทนพาณิชย์จังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมโดยพาณิชย์จังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดนครปฐม เรื่อง การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและการบริการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเขตท้องที่จังหวัดนครปฐม เป็นระยะเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  ในกรณีที่มีบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในช่วงระยะเวลาที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับและการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดมีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ  ซึ่งความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ การเปรียบเทียบให้ใช้อัตราการเปรียบเทียบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง แห่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการจังหวัดนครปฐม ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการและอัตราเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๒  ทั้งนี้จากการเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านที่พักอาศัยและความอยากลำบากในการหาซื้อสิ้นค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นในสถานการณ์อุทกภัย และอาจมีการฉวยโอกาสกักตุนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินควร

          จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการค้า และประชาชนทั่วไปได้ทราบ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ติดตามตรวจสอบการประกอบการค้าสินค้าและบริการในทุกท้องที่ และให้ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาด หากพบการเอารักเอาปรียบด้านราคาสินค้าและบริการให้แจ้งร้องเรียนได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๖๙
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode