กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นักศึกษาราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

วันที่ 31 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 272 คน)

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ชาญศักดิ์ ตรีภพ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการและการประกวดโครงงานสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา การบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดสหกิจศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 และการประกวดแข่งขันโครงการสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม เข้าร่วมนำเสนอ โดยผลปรากฎว่าโครงงานของ นายกิตติศักดิ์ สิงหนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เครื่องตัด CNG เครื่องที่ 3 กรณีศึกษาบริษัทเลีย คอร์ปอเรชั่นเซ้าท์ เอเซีย จำกัด โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
 
การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ จากกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันให้กับนักศึกษา รวมถึงเป็นการแสดงให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เห็นความสำคัญและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode