กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4 รายการ

วันที่ 30 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 996 คน)
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 

ข่าวที่ ...317.../2560

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา  16.45  น.

 

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4 รายการ

           กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มอบหมายให้สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 4 รายการ

          นางสาวอรสา สายบัว ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการรวบรวมและจัดทำต้นฉบับหนังสือที่ระลึกทั้ง 4 เล่ม โดยแต่ละเล่มจะมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยหนังสือที่ระลึกในพระราชพิธีครั้งนี้ถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแผ่นดิน ทุกคนรวมใจจัดทำถวายในหลวง ร.9 ทั้งกวีของแผ่นดิน ประชาชน ถ่ายทอดบทกวีแสดงความอาลัยต่อในหลวง ร.9 จำนวน 4 รายการ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและบันทึกไว้เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ของชาตประกอบด้วย                                                                                 
         หนังสือ "นวมินทราศิรวาทราชสดุดี เป็นการรวบรวมบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จากกวีจำนวน 9 คน ร่วมประพันธ์ร้อยกรองที่เกี่ยวข้องกับ 9 พระราชดำรัส ในหลวง ร.9 ประกอบด้วย บทที่ 1 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ซึ่งบทนี้เขียนเสร็จแล้ว และต่อจากนี้ สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นหน่วยจัดหาภาพประกอบที่เหมาะสม อาทิ พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ ร.9 บทที่ 2 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โดยนายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ บทที่ 3 คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติ สื่อเรื่องคุณธรรมของสังคม การปกครอง โดยนายชมพร เพชรอนันต์กุล บทที่ 4 การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ สื่อเรื่องการศึกษา โดยหม่อมราชวงศ์อรฉัตร   ซองทอง บทที่ 5 เราโชคดีที่มีภาษาของตนแต่โบราณกาล สื่ออัจฉริยภาพด้านภาษา โดยนายมะเนาะ ยูเด็น บทที่ 6 ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ มีปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์ สื่อพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย บทที่ 7 กล้าและบากบั่นที่จะทำความดี ความถูกต้องและเป็นธรรม สื่อเรื่องเกษตร ทรัพยากรของชาติ โดยนายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ บทที่ 8 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดี สื่อศาสนา ศีลธรรมของบ้านเมือง วัฒนธรรม ประเพณี โดย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา บทที่ 9 น้อมรำลึกพระผู้สู่สวรรค์ โดยนายบุญเตือน  ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม กรมศิลปากร

 

          หนังสือที่ระลึกเล่มที่ 2 ชื่อ บทกวีภาคประชาชน รวบรวมบทกวีที่ประชาชนได้เขียนเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ โดยคณะกรรมการจะจัดประชุมเพื่อคัดเลือกบทกวีที่มีความงดงามทางวรรณศิลป์มาจัดทำหนังสือที่ระลึกต่อไป    

          หนังสือเล่มที่ 3 หนังสือพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นการรวบรวมพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์และพระราชินีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ข้อมูลมาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และเอกสารประวัติศาสตร์ที่สำคัญ จะปรับปรุงและเพิ่มเติมจากหนังสืองานพระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่7 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขณะนี้คืบหน้าแล้วร้อยละ 30  

         ส่วนหนังสือเล่มที่ 4 ชื่อ "พระเมรุมาศในสมัยรัชกาลที่ จะรวบรวมพระเมรุมาศที่จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่ 9 คืบแล้วกว่าร้อยละ 30 โดยทุกเล่มทำควบคู่กันไป ทั้งนี้ หนังสือที่ระลึกในพระราชพิธีครั้งนี้ แต่ละเล่มจะจัดพิมพ์จำนวน 25,000 เล่ม และจะเริ่มจัดพิมพ์เดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย

 

  

นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ข่าว

อรวิน บุตรวงศ์ /บรรณาธิการ

                                                     ที่มา / กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th