กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 31 พ.ค. 2560 11:28:07 )
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ข่าวที่   318/2560

วันที่ 31 พฤษภาคม  2560   เวลา    11.30 น.

ความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

           นางวิจิตร์ ไชยวิชิต หัวหน้ากลุ่มประณีตศิลป์ และนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรว่า ได้บูรณะราชรถและราชยานคืบหน้าไปมาก โดยในส่วนของพระที่นั่งราเชนทรยานที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ล่าสุดได้ปิดทองในส่วนเครื่องยอดของพระที่นั่งตั้งแต่ส่วนปลียอดลงมาจนถึงชั้นองค์ระฆังและชั้นเชิงกลอน ที่มีทั้งหมด 4 ชั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเริ่มประดับกระจกให้เครื่องยอดมีความวิจิตรงดงาม สำหรับการจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยองค์ใหม่ สำหรับอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 50 อยู่ในขั้นตอนของการแกะสลักลวดลายองค์ประกอบตัวเรือนส่วนต่าง ๆ และส่วนประกอบกระจังปฏิญาณประดับชั้นแผงพนัก คาดว่าการแกะสลักทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

 

------------------

 

 

รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว

ธนัชพร ถ้ำสิงห์/ บรรณาธิการข่าว

ที่มา : กรมศิลปากร


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th