กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 25 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 853 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

             สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดย นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
             ในที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และรับทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คนที่ ๒ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ นอกจากนี้เป็นเรื่องของการรายงานการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แทนคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงแนวทางการบูรณาการระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาในเรื่องของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ได้แก่เครื่องพิมพ์ของกองกลางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีมูลค่าทั้งหมดรวม ๔๒,๘๐๐ บาท และมีการอนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด ๓๙,๑๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ เป็นงบเหลือจ่าย การอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๓,๑๙๖,๔๐๐ บาท และเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบดำเนินการเป็นงบลงทุน จำนวน ๔๐๓,๖๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับแอพพลิเคชัน และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ยังมีการอนุมัติจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย การจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch จำนวน ๘ ช่อง รวม ๕ ชุด เป็นเงิน ๔,๗๕๐ บาท และโครงการประชาสัมพันธ์การจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2qZym9q
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๕ พ.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode