กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการ "การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ" และรับการตรวจภาวะต่อมลูกหมากโต

วันที่ 21 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1124 คน)
 
 
โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
1. ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554
 
2. หลักการและเหตุผล ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ อายุคาดหวังของมนุษย์ (Life Expectancy) เมื่อแรกเกิดได้เพิ่มขึ้นทั้งหญิงและ ชายทำให้ประชากรผู้สูงอายุมีมากขึ้นเรื่อยๆ มีผลทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเรื่อง โรคเรื้อรังต่างๆ
 
ในผู้ชายที่อายุสูงวัยขึ้น คือ มีอายุมากกว่า 50 ปี พบว่ามีโอกาสที่ต่อมลูกหมากจะมีพยาธิสภาพเป็น ต่อมลูกหมากโตประมาณร้อยละ 50 และเมื่ออายุ 70-80 ปี พบว่าร้อยละ 75 มีพยาธิสภาพต่อมลูกหมากโต โดย ร้อยละ 50 ของผู้ที่มีพยาธิสภาพต่อมลูกหมากโตจะมีอาการทางคลีนิก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพเรื้อรังตามมา นอกจากนั้น อุบัติการณ์ของมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะสูงขึ้นตามอายุ
 
ดังนั้นถ้าผู้ชายสูงอายุ ได้รับการให้ความรู้ การดูแล และการตรวจรักษาตั้งแต่แรกเริ่มของอาการหรือการเปลี่ยนแปลงของต่อมลูกหมาก ก็จะทำให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่งแน่นอน
 
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรงณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ
3.2 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2554
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4.2 ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสุขภาพของต่อมลูกหมาก
4.3 ให้บริการการตรวจภาวะต่อมลูกหมากโต
4.4 ให้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแก่ประชาชน
 
 
 
กำหนดการ
โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ
เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00-12.30 น.
ณ. ตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
08.00 น. - 08.30 น.                     ลงทะเบียนและรับบัตรคิว ที่ตึก ภปร. ชั้นที่ 18
 
08.30 น. - 08.45 น.                      ประธานกล่าวเปิดงานโดย "ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย”
 
08.45 น. - 09.40 น.                       การบรรยาย เรื่อง "หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกับโรคต่อมลูกหมาก”
 
                                                     1. อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (20 นาที) โดยผศ.นพ. สุพจน์ รัชชานนท์
 
                                                     2. สาธิตการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด (15 นาที) โดยผศ.นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล
 
                                                     3. IPSS (15 นาที) โดยอ.นพ. ชนธีร์ บุณยะรัตเวช
 
09.40 น. - 10.00 น.                       พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
10.00 น. - 11.00 น.                       คนไข้ลงไปรับการตรวจที่ ภปร. ชั้น 6 ตามบัตรคิว
 
                                                      โดยบัตรคิว หมายเลข 1 - 100 จะลงไปรับการตรวจที่ ภปร. ชั้น 6 ก่อน
 
 
                                                      ส่วนหมายเลข 101 - 200 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ ภปร. ชั้น 18 หรือ ดูนิทรรศการตามชั้นอื่นๆ ได้
 
11.00 น. - 12.30 น.                       บัตรคิวหมายเลข 101-200 รับการตรวจที่ ภปร. ชั้น 6
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode