กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
Duke Kunshan University เตรียมเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีในปี 2561

วันที่ 22 พ.ค. 2560 )
IQML
 

มหาวิทยาลัย Duke Kunshan University ในเมืองคุนซาน ประเทศจีน เตรียมต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มแรกในเดือนสิงหาคม 2561


http://photos.prnasia.com/prnvar/20170518/1855404-1


https://photos.prnasia.com/prnvar/20170519/1855404-1-b


ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตร 4 ปีในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ในแขนงต่างๆ พร้อมวางรากฐานองค์ความรู้ก่อนเลือกวิชาเอก หลักสูตรของ Duke Kunshan พัฒนาขึ้นโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง Duke University ผสานเข้ากับข้อมูลจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาขั้นสูงของจีน เพื่อฝึกฝนความรู้ความเชี่ยวชาญเจาะลึกตามสาขาวิชา ขณะที่บูรณาการเข้ากับแขนงวิชาอื่นๆ ให้บัณฑิตมีความพร้อมในการทำงานหรือเรียนต่อในสาขาวิชาที่ต้องการ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นหลัก ทั้งนี้ Duke Kunshan จะมีอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 10:1

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมหาวิทยาลัย ที่เอื้ออำนวยการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยวิทยาเขต Duke Kunshan เปิดตัวขึ้นเมื่อปี 2557 เพียบพร้อมทั้งห้องเรียน พื้นที่ปฏิบัติการ ที่พัก และโรงอาหารสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับพื้นที่แสดงศิลปะและนันทนาการ ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทันสมัย

นักศึกษาและคณะอาจารย์ของ Duke Kunshan จะมาจากทั่วทุกมุมโลก วิทยาเขตนี้จึงมีสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ นอกจากนี้ นักศึกษายังจะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Duke University ในสหรัฐอเมริกาด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย Duke University ซึ่งติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และยังจะได้รับปริญญาบัตรจาก Duke Kunshan University ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของจีนด้วย บัณฑิตจบใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายศิษย์เก่าของ Duke ที่มีอยู่กว่า170,000 คนทั่วโลก หลายๆรายในจำนวนนี้เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เนื่องด้วยบทบาทความเป็นผู้นำในภาคธุรกิจ รัฐบาล เทคโนโลยี กีฬา และการกุศล โดยคุณ Charlie Soong บิดาของพี่น้องตระกูล Soong ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วประเทศจีน เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศคนแรกที่เรียนที่ Duke


Duke Kunshan University ก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Duke University ของสหรัฐ มหาวิทยาลัย Wuhan University ของจีน และเมืองคุนซานเมื่อปี 2556 โดยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฟิสิกส์การแพทย์ สาธารณสุขโลก และหลักสูตร Global Learning Semester สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมาตั้งแต่ปี 2557 ส่วนหลักสูตรปริญญาโทด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมจะเปิดการเรียนการสอนภายในปลายปีนี้

Richard Brodhead อธิการบดีมหาวิทยาลัย Duke University กล่าวว่า "หลักสูตรปริญญาตรีที่ Duke Kunshan University จะเปิดการเรียนการสอนในปี 2561 ด้วยเนื้อหาอันทันสมัยที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ความรู้และท้าทายศักยภาพของนักศึกษาในสภาพแวดล้อมที่มีความพิเศษและเป็นสากลนี้”


คุณ Brodhead กล่าวเพิ่มเติมว่า "ผมรอคอยที่จะได้ร่วมงานกับเหล่าคณาจารย์ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่จะมาเรียนที่ Duke Kunshan” คุณ Brodhead จะก้าวลงจากตำแหน่งอธิการบดีของ Duke ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยเขายังเป็นสมาชิกของสถาบัน American Academy of Arts and Sciences และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมอเมริกันคริสต์ศตวรรษที่ 19 ด้วย


Duke Kunshan จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 8 วิชาเอกด้วยกัน ซึ่งคิดค้นขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียนต่อหรือทำงานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา ในสภาพแวดล้อมที่นักศึกษาจะได้ตักตวงความรู้ในแขนงต่างๆเพื่อความสำเร็จ วิชาเอกเบื้องต้น 8 วิชาประกอบไปด้วย:


- วัสดุศาสตร์ เน้นวิชาฟิสิกส์
- เศรษฐศาสตร์การเมือง เน้นวิชารัฐศาสตร์
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เน้นวิชาเคมี
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เน้นวิชานโยบายสาธารณะ
- สาธารณสุขโลก เน้นวิชานโยบายสาธารณะ
- สาธารณสุขโลก เน้นวิชาชีววิทยา
- จีนศึกษา เน้นวิชาประวัติศาสตร์
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ เน้นวิชาคำนวณ

สำหรับวิชาเอกอื่นๆกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นวิชาเอกสาขามนุษยศาสตร์ ที่ผสานทั้งประวัติศาสตร์ ปรัชญา วรรณกรรม และศิลปกรรม เช่นเดียวกับวิชาเอกสาขาสังคมศาสตร์ ที่ผสานทั้งเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา

"หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดและบริหารหลักสูตรปริญญาโทมาตั้งแต่ปี 2557 บัดนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดหลักสูตรปริญญาตรี” Liu Jingnan อธิการบดีของ Duke Kunshan และนักวิชาการประจำสมาคม Chinese Academy of Engineering กล่าว "เรามีความเชื่อมั่นในการผลักดันให้นักศึกษาของเรา กลายเป็นพลเมืองของโลกที่มีการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อนำความรู้และการค้นพบต่างๆไปสร้างประโยชน์อันดีงามให้กับสังคม”

Denis Simon รองอธิการบดีของ Duke Kunshan และผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐ-จีน กล่าวเสริมว่า "ท่ามกลางการเติบโตของจีนบนเวทีโลก เราจึงมีความยินดีที่จะนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ระดับนานาชาติแก่นักศึกษาที่มาจากทั่วโลก หลักสูตรของเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงโอกาสระดับนานาชาติได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยกำหนดและสร้างงานใหม่ๆในศตวรรษที่ 21 ด้วย”

Dou Xiankang อธิการบดีมหาวิทยาลัย Wuhan University กล่าวว่า "เราจะร่วมมือกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและไม่รีรอที่จะลงมือทำให้เกิดผลสำเร็จ รวมถึงช่วยผลักดัน Duke Kunshan ให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรีชั้นหนึ่ง"

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย Duke Kunshan จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะสรรหากลุ่มนักศึกษาซึ่งเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์จากภูมิหลังและประสบการณ์อันหลากหลาย


มหาวิทยาลัย Duke Kunshan จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในเดือนสิงหาคมนี้ ผ่านการสมัครตรงที่มหาวิทยาลัยและผ่านเว็บไซต์ Common Application โดยนักเรียนสัญชาติจีนต้องใช้ผลการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย (Gaokao) มายื่นแทนการวัดผลมาตรฐานแบบอื่นๆ อาทิ SAT และ ACT รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ที่  undergrad.dukekunshan.edu.cn


เกี่ยวกับ Duke Kunshan University


Duke Kunshan เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Duke University, Wuhan University และเมืองคุนซาน เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายแก่นักศึกษาจากประเทศจีนและทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยร่วมทุนซึ่งไม่หวังผลกำไรแห่งนี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของจีนเมื่อเดือนกันยายน 2556 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในเดือนสิงหาคม 2557 ปัจจุบัน Duke Kunshan เปิดสอนระดับปริญญาโทใน 4 สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์การแพทย์ สาธารณสุขโลก นโยบายสิ่งแวดล้อม และวิทยาการจัดการ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับมอบปริญญาบัตรภายใต้มหาวิทยาลัย Duke ส่วนหลักสูตร Global Learning Semester ระดับปริญญาตรี จะเปิดสอนแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของจีนและมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งอื่นๆ เป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา


มหาวิทยาลัย Duke Kunshan ตั้งอยู่ในเมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ใกล้กับนครเซี่ยงไฮ้และซูโจว โดยมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งเมืองคุนซานนั้นเป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง และการผลิต อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย


เกี่ยวกับ Duke University


Duke เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อการวิจัยและการสอนแบบบูรณาการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2381 และเป็นมหาวิทยาลัย Duke อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2467 นอกจากหลักสูตรปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แล้ว Duke ยังเปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิชาชีพด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ ศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม นิติศาสตร์ นโยบายสาธารณะ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ โดยมีนักศึกษามากกว่า 14,000 คน ทั้งนี้ คณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัย ได้แก่ Robert J. Lefkowitz และ Paul L. Modrich ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี 2555 และ 2558 ตามลำดับ


มหาวิทยาลัยมีพื้นที่เกือบ 9,000 เอเคอร์ในเมืองเดอแรม รัฐนอร์ทแคโรไลนา ซึ่งมีประชากรกว่า 275,000 คน และเป็นที่ตั้งของ Research Triangle Park หนึ่งในศูนย์วิจัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Duke ยังมีบทบาทในระดับนานาชาติ โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ Duke-NUS Graduate Medical School, มหาวิทยาลัย Duke Kunshan University ในประเทศจีน รวมถึงดำเนินโครงการวิจัยและหลักสูตรการศึกษาอีกมากมายทั่วโลก กว่า 75% ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Duke ได้รับโอกาสด้านการเรียนรู้ผ่านการบริการสังคมในเมืองเดอแรมและเมืองต่างๆทั่วโลก ผ่านโครงการ DukeEngage และอื่นๆ ซึ่งส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการมอบความรู้ด้วยการให้บริการแก่สังคม


เกี่ยวกับ Wuhan University


Wuhan University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สำคัญของจีน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมโครงการ "211 Project" และ "985 Project" ซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างและการพัฒนาจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศจีนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ Wuhan University ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของจีนจากการจัดอันดับโดยสถาบันต่างๆ ซึ่งรวมถึง Chinese Universities Alumni Association และ Times Higher Education


มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การเกษตร การแพทย์ และการจัดการ นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงวันนี้ Wuhan University บ่มเพาะบัณฑิตกว่า 300,000 ชีวิตในหลากหลายสาขาอาชีพ โดยกว่า 100 คนในจำนวนนี้เป็นสมาชิกของสถาบันชั้นนำของจีนอย่าง Chinese Academy of Science และ Chinese Academy of Engineering ซึ่งล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างชาติและพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า ความสำเร็จอันโดดเด่นของ Wuhan University ทำให้ทางมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยในปี 2542 วารสารวิทยาศาสตร์ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจีน


สื่อมวลชนติดต่อ


Duke Kunshan University

Lydia Jin

+86-512-36657246

li.jin@dukekunshan.edu.cn


Jay Shen

+86-512-36657014

Jie.shen@dukekunshan.edu.cn


Newgate Communications

Grace Zhang

+86-186-1420-1027

grace.zhang@newgate.asia


รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20170518/1855404-1

โลโก้ - https://photos.prnasia.com/prnh/20170519/1855404-1-b

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode