กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ รับมอบอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวบัตรประชาชน แบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader (ศสช.ภาพ/ข่าว)

วันที่ 16 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 1418 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางสาวภิญญา แซ่แต้ และนางสาวสโรชา ชามทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เข้าอบรมและรับมอบอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจําตัวบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader โดยนางบุญยิ่ง ชั่งสัจจา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ เป็นประธานเปิดการอบรม วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
              ตามที่ พลโทสรรเสริญ แก้วกําเนิด รักษาราชการในตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับกรมการปกครอง เกี่ยวกับเรื่อง การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อเรียกใช้ข้อมูลประชาชน ที่จําเป็นต่อการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับบริการ จากระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางภาครัฐ แทนการขอสําเนาเอกสารจากประชาชน โดยในขณะนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ได้เข้ารับมอบอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจําตัวบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จํานวน ๑๐๐ เครื่อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์กําลังดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการทํางานของเครื่องอ่านบัตรประจําตัวบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader และจะแจกจ่ายให้กับ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานในส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ให้อํานวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มาใช้บริการของกรมประชาสัมพันธ์ อย่างกว้างขวางทั่วประเทศต่อไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2qndgDl
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๖ พ.ค. ๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode